Kies Lokaal, D66, CDA en PvdA bereiken een coalitie akkoord

Vanmiddag hebben de vier partijen, Kies Lokaal, D66, CDA en PvdA een akkoord bereikt. Zij hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke visie op het besturen van de gemeente:

1 : In onze gemeente is elke kern belangrijk. De kernen dienen vitaal en toekomstbestendig te zijn . In de behoeftes van de kernen wordt waar mogelijk voorzien.

2 : Samen met de inwoners vormen wij de gemeente. Wij gebruiken de ideeën en initiatieven uit de samenleving. Wij stimuleren de inbreng van de creativiteit en kennis van inwoners en ondernemers, zodat zij actief deelnemen aan onze samenleving.

3 : Onze dienstverlening dient dichtbij de inwoners te zijn.

4 : We werken en communiceren op een open, transparante en  begrijpelijke manier.

5 : Wij zijn een krachtige partner in de regio. Vanuit die kracht en met  behoud van onze eigenheid zetten wij in op het versterken van kwaliteit, het reduceren van kwetsbaarheid en het beheersen van kosten.

Elke partij levert een fulltime wethouder, Rob Zeeman voor Kies Lokaal,  Odile Rasch voor D66Jan Mesu voor het CDA en Peter van Huissteden voor de PvdA.

De portefeuilleverdeling is als volgt;

  • Kies Lokaal: Financiën,  Ruimtelijke Ordening, Vastgoed en  Openbare Werken;
  • D66: Communicatie en participatie, Dienstverlening,  Toerisme en recreatie, Kunst en Cultuur.
  • CDA: De 3 Decentralisaties ( Zorg) en Onderwijs;
  • PvdA: Verkeer en Vervoer, Sport, Accommodatiebeleid en Volkshuisvesting.

Het is de bedoeling op 15 mei het Coalitie akkoord te presenteren en aan de gemeenteraad van Bergen voor te leggen en vervolgens de wethouders te benoemen.

Deze coalitie wil zorgen voor een cultuur omslagSamen met en voor de inwoners werken. Zorgvuldige afwegingen op financieel gebied en zoveel mogelijk  lastenverzwaring voor de burgers voorkomen.

Het gehele coalitieakkoord kunt u hier downloaden

Vergelijkbare berichten