KIES Lokaal : Informatie over toename vliegtuighinder belangrijk!

24 januari wordt er een informatieavond georganiseerd op initiatief van KIES Lokaal. De avond is bedoeld om raadsleden en inwoners van Bergen te informeren over de vlieghinder in de gemeente, het verloop van de klachten in de afgelopen jaren, de slaapverstoring en de toename van het vliegverkeer, ook voor de nabije toekomst.

Alle fracties van de gemeenteraad steunen dit initiatief.

De luchtvaart is in belang van onze economie. Wij ondersteunen het belang van werkgelegenheid, die door luchtvaartmaatschappijen en Schiphol wordt geboden aldus Janina Swart van Kies Lokaal.  Wij zijn dan ook niet tegen luchtvaart.  Maar helaas is onvermijdbare structurele overlast en toename van gezondheidsrisico’s verworden tot een probleem, dat naar onze visie niet meer op lokaal niveau kan worden aangepakt maar landelijk dient te worden behandeld door de Wetgever. In 2016 heeft het college een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een meetpunt in Egmond binnen omdat juist daar veel vliegverkeer overkomt. De aanvraag is door Schiphol aangehouden omdat men het NOMOS-meetsysteem aan het evalueren is. Vanwege vraagstukken als “is toename van vliegtuigbewegingen verantwoord? en wat is het effect op onze regio als lelystad wordt uitgebreid heeft KIES Lokaal verzocht 24 januari wederom een informatieavond te organiseren. De voorbereidingen hiervoor vinden inmiddels plaats.

U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen. Uitnodiging volgt op de website en in gemeentekrant van Bergen

Waar wordt de informatieavond gehouden : Herberg Binnen, Herenweg 59 te Egmond-Binnen

 

Vergelijkbare berichten