Het jaar van Rob Zeeman.

Mijn 27e week

KiesLokaal -3520142015

Wat een jaar heb ik achter de rug. Een geweldige verkiezingsoverwinning, benoeming tot wethouder – tjonge, wat was ik trots – en vervolgens overweldigende indrukken en ervaringen. De meesten heel positief, enkele minder. Positief is dat ik heb bemerkt dat er in onze gemeente veel goed is geregeld. Belangrijk voor mij als wethouder financiën is dat we de lasten voor onze inwoners gelijk houden en voor zover mogelijk zelfs laten dalen. Dat is vorig jaar gelukt. Precies zoals we ook hadden beloofd in de verkiezingscampagne.

Minder positieve ervaringen hangen vooral samen met het feit dat in mijn portefeuille (o.a. Ruimtelijke Ordening) veel zaken langskomen waarbij zich conflicten kunnen voordoen. De één wil een verbouwing niet, de ander juist weer wel. Buren kunnen het elkaar heel lastig maken, stel ik vast. Voor- en tegenstanders kunnen soms fel uit de hoek komen. Zolang we daarbij vooral de argumenten over en weer laten spreken, is het natuurlijk goed. Echter, als ik moet constateren dat er dossiers zijn over conflicten waarvan het papierwerk niet eens meer past in twee grote kasten dan vraag ik mij af of één en ander nog wel in verhouding is.

Een bijzondere ervaring vorig jaar was toch wel het plotselinge verzet tegen de ontwikkeling van het Bergense centrum. Twee letters kunnen het verschil maken, zo blijkt. Na aanvankelijk twee in de zomer georganiseerde goed bezochte informatiebijeenkomsten over de nieuwe koers met betrekking tot het centrum (meer in delen willen ontwikkelen i.p.v. als één geheel) waarin nauwelijks kritiek hoorbaar was, verscheen een artikel in de krant waarin nogal aanmatigend werd gesproken over de realisatie van een XL-supermarkt. Hoewel daar geenszins sprake van was, werd met deze boodschap de toon wel gezet. Twee letters hebben het beeld helemaal gekanteld.

Het blijkt ook lastig om dit beeld bij te stellen tot de feiten. Ja, het wordt mogelijk om een supermarkt te realiseren op de locatie waar nu nog de brandweerkazerne staat, maar beslist geen XL-supermarkt en het wordt al helemaal geen blokkendoos. Het beeld is dat de Aldi, de ORGANIC en de bloemenwinkel zullen verplaatsen naar deze locatie. Dat is fijn, want het huidige Aldi-pand is eigenlijk te klein. Er komen dus ook geen supermarkten bij in Bergen. Het te bouwen pand zal een heel Bergense uitstraling hebben. Dat is zo omdat er gebouwd moet worden volgens een Bergens beeldkwaliteitsplan. Dit plan is opgesteld aan de hand van inspraakprocedures waar ik zelf ooit nog een bijdrage aan heb kunnen leveren als inwoner van het Bergense centrum. Daarmee kan worden bereikt dat het gebouw helemaal past bij de stijl die Bergen dus al heeft. Precies zoals velen dat ook willen en eigenlijk ook zoals eerder al was besloten. Het enige wezenlijke verschil is dat de huidige structuurvisie het mogelijk maakt dat het gebouw naar voren komt. Ook is er goed gekeken naar de verschillende alternatieven die zijn aangeleverd. Er wordt nu een brink gerealiseerd, een parkje waar nu nog een parkeerplaats is, een boetiekhotel op de noordkant zou straks mogelijk zijn. Kortom veel goede elementen zijn haalbaar gemaakt in het huidige plan. Door de inspraak van afgelopen maanden is de structuurvisie eigenlijk alleen maar beter geworden.

Maar waarom heeft het college besloten om een supermarkt op deze locatie te willen toestaan? Deze vraag wordt mij vaak gesteld. Het antwoord is kort gezegd als volgt: in het centrum van Bergen wordt nauwelijks gewoond op de begane grond. Overal is het beeld dat er winkels zijn op de begane grond en er wordt gewoond boven de winkels. Dit beeld willen we zo voortzetten. Wonen op de begane grond is gezien het vele verkeer en drukte niet wenselijk. Verder is duidelijk geworden dat er ook geen behoefte is aan méér zakelijke dienstverlening in het centrum. Bovenal is het winkelbestand aan het veranderen. Dat hangt voor een deel samen met de opkomst van het online kopen van goederen en diensten. Het beeld dat er gebouwd zou moeten worden om leuke, gezellige en knusse winkeltjes mogelijk te maken is daarom niet mogelijk. Hier zijn weinig tot geen investeerders voor te vinden. Supermarkten daarentegen doen het wel goed. Boodschappen doen blijft handwerk en de verwachting is dat dit ook over 20 jaar nog zo zal zijn. Het is daarbij een verbetering dat de verschillende supermarkten op eenzelfde locatie zijn te bereiken. Door het gezamenlijk gebruik is het mogelijk om één grote parkeergarage aan te leggen waardoor je de supermarkt ook mobiel goed kunt bereiken. Ook als je minder goed ter been wordt, kun je dan nog prima voor jezelf zorgen en hoef je niet afhankelijk te zijn van anderen. De huidige parkeergarage onder de Deen is eigenlijk nu al veel te klein en daarom niet toekomstgericht. Bovendien is het mogelijk om de bevoorrading van de supermarkten beter te organiseren via een interne bevoorradingssluis (minder geluidsoverlast voor omwonenden). Dit zijn hele praktische en functionele voordelen. Enkele, zeer gerespecteerde Bergense ondernemers, hebben zich op 6 januari 2015 uitgesproken voor de visie van het College tijdens de vragensessie voor de raads- en commissieleden. Deze ondernemers zijn mensen met ervaring en inzicht in wat wel en niet haalbaar is qua winkelen in de kern van Bergen.  Afgelopen donderdag is het raadsvoorstel besproken in de Algemene Raadscommissie (ARC). Ik ben heel blij dat een ruime meerderheid zich vooralsnog aftekent vóór het raadsvoorstel. Dat betekent dat er daadwerkelijk een begin gemaakt kan worden met de zo gewenste verbeteringen voor het centrum. Er is gevraagd om uitstel, maar het plan wordt daar niet beter van. Het is tijd om knopen te tellen dan wel door te hakken. Voor alle verdere info (lees vooral het raadsvoorstel en het beeldkwaliteitsplan)

http://www.bergen-nh.nl/over_ons/projecten/overzicht_projecten/mooi_bergen

Ik hoor en lees tussen de regels door ook dat het verzet tegen het raadsvoorstel zich niet alleen richt op de locatie en grootte van het mogelijk te bouwen pand met woningen, maar ook op het feit dat zich een Aldi vestigt op deze plek. Een Aldi zou niet passen in Bergen, althans niet zo prominent aan het begin van het centrum……. Het klinkt wat denigrerend en dat is het wat mij betreft ook. Op 29 januari zal de gemeenteraad zich uitspreken. De gemeenteraad heeft het laatste woord en zo hoort dat ook.

Camperduin

Vorige keer heb ik een foto laten zien van de situatie van dat moment in Camperduin. Samen met mijn vrouw zijn we enkele weken geleden naar het stedelijk museum in Alkmaar geweest en daar zagen we onderstaand schilderij van Harrie Kuyten. Voor zover ik dat kan inschatten zijn beide afbeeldingen ongeveer vanuit hetzelfde standpunt gemaakt, maar dan met een tijdsverschil van 100 jaar. Gewoon leuk om te zien.

20150120152

 

 

Was getekend, Rob Zeeman, wethouder gemeente Bergen NH

 

Vergelijkbare berichten