De week van Rob Zeeman : Rustenburg, Merici, Mooi Bergen en een bezoek aan Camperduin

Ondertekening nieuwe gemeenschappelijke regeling Concensus

Bergen heeft samen met verschillende andere gemeenten de werkzaamheden uitbesteed rond de inning van diverse heffingen en belastingen. Het is specialistisch werk en veel gemeenten hebben daarom besloten deze taken niet meer zelf uit te voeren. Het bedrijf dat deze werkzaamheden uitvoert heet Cocensus en is gevestigd in Haarlem met een dependance in Alkmaar. Afgelopen maandag heb ik de gewijzigde gemeenschappelijke regeling opnieuw ondertekend. De regeling is aangepast omdat ook Den Helder mee is gaan doen.

1426_01

Project Rustenburg in Egmond aan den Hoef

 Afgelopen woensdag 10 december werd de tweede inloopavond van het project ‘Rustenburg’ georganiseerd. Op deze locatie worden nieuwe woningen gerealiseerd. Alle in de categorie sociaal, huur en koop. Op 29 augustus werd een vergelijkbare avond georganiseerd. De opmerkingen die toen zijn gemaakt door de omwonenden zijn gebruikt om de plannen aan te passen. Hiermee zijn de plannen nog niet volmaakt. Er worden nog wat relevante zaken uitgezocht rond de verkeerscirculatie. Op zijn vroegst wordt pas na de zomer gestart met de bouw.

De inloopavond werd gehouden in Dorpshuis Hanswijk.

1426_03 1426_02

 

Besluit bestemmingsplan Merici.

Het heeft jaren geduurd, maar uiteindelijk heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan voor het landgoed Merici. Ik ben hier enorm blij mee, want niet alleen betekent dit voortgang in het bouwplan, maar ook ontstaat hierdoor meer zekerheid voor de zusters die nog in het gebouw ‘Kloosterhof’ wonen. Deze zomer hebben Peter van Huissteden en ik een bezoek gebracht aan het landgoed en hebben wij ons georiënteerd op de plannen. De gemiddelde leeftijd van de Zusters van Ursulinen is inmiddels 87 jaar en duidelijk is wel dat er in alle redelijkheid ook niet zo heel veel tijd meer was om de zusters zekerheden te bieden rond de invulling van het bestemmingsplan.

Tegelijkertijd is dat voor de raad natuurlijk niet leidend geweest. Veel meer zoemde de raad in op het feit dat dit een flexibel bestemmingsplan betreft. Die flexibiliteit brengt onzekerheden met zich mee. Je weet immers niet ( aan de voorkant) wat er precies voor huizen gebouwd gaan worden. Met name voor de omwonenden is dat niet handig, want ook zij weten dan niet wat er in de buurt gaat komen. Het voordeel voor een ontwikkelaar echter is dat deze het ontwerp makkelijker kan aanpassen naar wat de markt precies wil. Op deze manier wordt gebouwd waar vraag naar is. Het is de eeuwenoude spanning tussen vraag en aanbod. Creëert aanbod vraag of creëert vraag aanbod. Met een flexibel bestemmingsplan kunnen vraag en aanbod makkelijker op elkaar worden afgestemd. Een gemeenteraad moet dan wel kunnen loslaten. De gemeenteraad van Bergen heeft in meerderheid laten zien dat zij dit kan.

1426_04

Besluit Mooi Bergen.

Op dinsdag 16 december heeft het college besloten om de ontwikkeling van het Berger centrum naar een volgende fase te brengen. De gemeenteraad zal zich op 29 januari 2015 uitspreken nadat er nog verschillende toelichtende presentaties zullen worden georganiseerd. Ik verwacht, en hoop ook, dat onze gemeenteraad Bergen daadwerkelijk de oppepper gunt die nodig is om Bergen de komende decennia de uitstraling te geven die het nu ontbeert in het centrum.

Het besluitvormingsproces heb ik vanuit het college direct kunnen volgen; ik heb ook alle bijeenkomsten bijgewoond en alle meningen gelezen en gehoord. We zijn geadviseerd door stedenbouwkundigen, architecten, economen en wie al niet? Het besluit is weloverwogen genomen en ik sta er vierkant achter.

Helaas, zal echter een deel van de inwoners teleurgesteld zijn in deze keuze. Wellicht zal zelfs gesteld worden dat dit college zich in het pak heeft laten naaien of iets dergelijks. Woorden als onbetrouwbaar, politiek gekonkel, achterkamertjespolitiek zullen mogelijk vallen. Ik heb zelf kunnen ervaren dat hier geen sprake van is. Ik heb niet eerder een besluitvormingsproces kunnen ervaren dat zo uitgebreid en verdiept is verlopen, als dit proces, met als uitkomst deze voorliggende structuurvisie.

Ik stel vast dat de structuurvisie een gebouw mogelijk zal maken dat maar weinig anders is dan het ontwerp van Mooi Bergen 1.0 waar wel veel draagvlak voor bestond. Er is één verschil: in de huidige structuurvisie worden supermarkten toegestaan. Grote woorden als Koopgoot, Almere aan Zee en supermarkt XL zijn echter zeer overdreven gebruikt en blijken ver bezijden de waarheid, zelfs een tikkie opruiend. Tegelijkertijd komen enkele van deze metaforen, uit een tijd dat de vele zienswijzen, nog niet waren verwerkt in de huidige visie.

Rechtstreeks uit de vele zienswijzen worden nu beelden mogelijk gemaakt. De mogelijkheid van een groene brink en aan de noordkant misschien iets van een markthal en een hotel , mits de eigenaren ter plaatse dit natuurlijk ook zouden willen.

De voorgestelde visie is in mijn beleving daarmee zeer aantrekkelijk. Ik hoop dat ik er, straks als oude man vaak kan zitten, ergens op een bankje.

Ik merk dat veel mensen het lastig vinden om zich voor te stellen hoe de ontwikkeling er uit zal kunnen zien. Kijk daarom vooral even in de ontwikkelingsvisie en het beeldkwaliteitskader voor wat referentie-foto’s.

http://www.bergen-nh.nl/over_ons/projecten/overzicht_projecten/mooi_bergen/downloads_-_mooi_bergen

Televisieserie over Bergen-nh

Over uitstraling gesproken. Bergen heeft een aura van luxe en welstand. Deze uitstraling wordt in stand gehouden door o.a. Saskia Noort in haar boeken en films, maar ook doordat regelmatig televisieseries worden opgenomen in de kern Bergen. Weet u nog van de series ‘ Bergen binnen’ en ‘Vuurzee’? Binnenkort wordt er weer een miniserie op tv vertoond ‘ Gouden Bergen’ die opnieuw over Bergen gaat. Leuk! Ik ga kijken.

1426_05

 

Camperduin

Bezoekers die niet uit Nederland komen, rijden met hun camper naar Camperduin omdat ze denken dat je daar met een camper op een duin kunt overnachten………Grapje, deze hoorde ik laatst. Vond het wel geinig.

Dit weekeinde zijn we weer eens gaan kijken in Camperduin. Ik kon bijna niet geloven wat ik daar zag. Wat een onvoorstelbare hoeveelheid zand is er opgespoten. Ook al het helmgras is al ingepland. Je vraagt je bijna af waarom we deze opspuiting niet jaren geleden al hebben gedaan. Gevalletje voortschrijdend inzicht?

1426_07 1426_06

Voor iedereen fijne feestdagen en een geweldig 2015.

Was getekend Rob Zeeman, wethouder gemeente Bergen NH

Vergelijkbare berichten