KIES Lokaal : ontwikkelingen Sporthal Egmond aan Zee

KIES Lokaal is blij verrast met de recente ontwikkelingen (zie verslag D. Broek / onder de foto). Dit gezien de mail van enige tijd geleden van de gedeputeerde aan de wethouder. Benieuwd zijn we daarom ook naar de reactie van de wethouder.

Wij hopen van harte dat de initiatiefgroep niet alsnog teleurgesteld zal worden en gaan uit van een positieve afloop op korte termijn.

 

Onderstaand tekst verslag Voorzitter D. Broek


Op donderdag 18 januari heeft de Sporthal initiatief groep een bezoek gebracht aan het Provinciehuis in Haarlem. Dit bezoek vond plaats op advies van onze burgemeester Mevrouw Hafkamp en enkele raadsleden van verschillende partijen.

Namens de initiatief groep waren aanwezig Dieter Broek, Rita Koppendraaier en Bert Jansen. Raadslid Solita Groen ondersteunde de groep met gedetailleerde dossierkennis.  Namens de provincie waren aanwezig Joke Geldof en twee ondersteunende ambtenaars.

Na een kennismakingsrondje brak mevrouw Geldhof al snel het ijs door de opmerking dat ze de indruk had dat de initiatiefgroep van het kastje naar de muur werd gestuurd tussen Gemeente en Provincie. Vervolgens ontstond een levendige discussie waarbij de partijen met argumenten hun verschillende visies naar voren brachten. De gedeputeerde was erg geïnteresseerd in de persoonlijke betrokkenheid en motivatie van de aanwezigen. De initiatief groep ziet de sociale functie van de sporthal als speerpunt waarbij gevaar voor overlast moet worden voorkomen. De provincie gaf aan dat zij het belangrijk vinden dat de noord-zuid verbinding voor Natura 2000 wordt vergroot. Provincie verklaarde ook dat ze de Gemeente Bergen niet zal overrulen maar het is aan de Gemeente Bergen om een gewijzigd plan voor te leggen.

Het belangrijkste punt welke uit deze discussie naar voren kwam, is dat de Provincie niet op de hoogte was van het feit dat de initiatiefgroep de sporthal wil plaatsen op het Wal gebied en deels op het A- veld van Egmondia en daarvoor de natuur wil compenseren aan de noordoost kant van het watertorengebied : het stuk grond tegen het zogenaamde Poelankie.

De Gedeputeerde gaf aan de initiatiefgroep het advies om de Gemeente te vragen open te staan voor een ruil van de natuurgrond zoals hierboven beschreven.

Vervolgens zal de Gemeente dit aan de Provincie kunnen voorleggen.

Op geen enkele wijze is in het gesprek gesproken over de koppeling met het “fusiedossier”!

 P.S.; Tom Jurriaans van TV Noord Holland heeft Mevrouw Geldof na het bezoek van de initiatief groep geïnterviewd waarin zij vertelde dat de eventuele ruil van natuur nieuw voor haar was en niet door de Gemeente met haar besproken is.

Vergelijkbare berichten