KIES Lokaal wil veilige Voorweg in Schoorl

Tijdens de Raadsvergadering van 26 april j.l.  heeft KIES Lokaal een motie ingediend waarin zij het college opdragen om maatregelen te nemen om de Voorweg te Schoorl veiliger te maken.  De Voorweg is een ontsluitingsweg en het verkeer neemt toe. Op een aantal punten is het noodzakelijk om maatregelen te nemen Zodat de veiligheid voor o.a. de basisschool wordt gewaarborgd.

KIES Lokaal is blij dat de motie unaniem is aangenomen.

Vergelijkbare berichten