De week van Rob Zeeman : Mooi Bergen 2.0, de Werf, Evaluatie KIES Lokaal en meer

Openluchttheater

15W9_01
Momenteel wordt gewerkt aan het bestemmingsplan ‘Duingebied’. Dit bestemmingsplan is al eens besproken in de commissie Bestemmingsplannen. Afgesproken is dat dit bestemmingsplan in april opnieuw ter tafel komt. Dat doen we omdat op deze manier, de afspraken die we gemaakt hebben op 5 maart, in het kader van de Strandnota, meegenomen kunnen worden in dit nieuwe bestemmingsplan. Raadslid Frits David Zeiler is historicus en heeft veel informatie aangeleverd voor dit bestemmingsplan. In zijn bijdrage ging Frits David in op het feit dat er vroeger op de plaats, waar nu de borstelbaan van Il Primo ligt, sprake was van een openluchttheater. Dit theater heeft bestaan tot 1965 waarna het de concurrentie van de televisie niet meer aan kon (vermoed ik). Hoe dan ook, het viel mij des te meer op, aangezien Jan de Boer (senior adviseur van de gemeente Bergen) ook al eens eerder had geopperd (tijdens een overleg met de PWN) dit openluchttheater weer nieuw leven in te blazen. Dat zou kunnen direct tegenover Il Primo. Ik ben daarom maar eens ter plekke gaan kijken en inderdaad: het theater ligt er bij wijze van spreken eigenlijk al. De natuurlijk vorm van het duin maakt het eenvoudig om zo’n theater ter plekke vorm te geven. Wat zou dat leuk zijn? En zou PWN dit ook willen toestaan? Is er iemand of een stichting die zoiets zou willen oppakken?

15W9_02

Identiteitsprofielen voor onze kustgemeenten
Eerder heb ik al eens aandacht gegeven aan een nieuwe kijk op onze kustgemeenten. (http://kieslokaal.nu/?p=1113) Vorige week werd het college bijgespijkerd over deze nieuwe inzichten en hoe wij naar onze kernen kunnen kijken. Via een bepaalde methode zijn onze kustkernen beoordeeld. Het beeld dat hier uit komt, kan vervolgens leidend zijn in de visie die je op de kustplaats hebt. Een voorbeeld: ‘De Egmonden’: De drie kernen Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen bieden als kustplaatsen waar voor je geld: uitstekend, maar niet heel chique. De Egmonden bedienen vooral het middensegment. De kernen hechten ieder aan hun eigenheid, wat een gezamenlijke ontwikkeling van het merk ‘Egmond ’in de weg kan zitten.
Natuurlijk wordt deze tekst veel verder uitgewerkt en voorzien van plaatjes die de tekst ondersteunen. In feite zegt dit rapport: probeer niet op elkaar te lijken, maar behoud en versterk het goede dat er is.
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Water/Identiteit-kustplaatsen.htm

15W9_03

Jaarevaluatie KIES lokaal

15W9_05
KIES lokaal bestaat formeel al weer bijna anderhalf jaar als vereniging. Tijd om met elkaar het afgelopen politieke jaar te overzien. Wat gaat goed, wat kan beter? Alle direct betrokkenen en partners waren daarom bij elkaar gekomen nadat de fractie die middag kritisch naar zich- zelf heeft gekeken en ook een oordeel heeft uitgesproken. Ons enthousiasme is nog altijd niet getemperd, integendeel. Nieuwe ideeën passeerden. Sober en doelmatig zijn nog altijd onze kernwoorden. We zijn ook, in het algemeen, zeer tevreden met de samenwerking met de coalitiepartijen D66, CDA en PvdA. Het college is ook een goed samenwerkend team. Gaat dan alles goed? Nee, natuurlijk niet. Er zijn ook verbeterpunten. Soms zijn we nog wat te onwennig met onze rol in de raad, het actieve contact met onze leden kan beter en we mogen best vaker de ‘lead’ nemen met onze 25% van de raadszetels. Maar over het geheel zijn we tot nu toe tevreden met wat we doen. Met vertrouwen kijken we naar het aankomende politieke jaar.

15W9_04

Klankbordgroep Mooi Bergen 2.0

15W9_06
De eerste klankbordgroep Mooi Bergen 2.0 heeft plaatsgevonden. In een klankbordgroep zitten mensen die een groep belanghebbenden vertegenwoordigt. De klankbordgroep is nog niet compleet. Zo willen we graag nog input van de verenigingen van eigenaren van de wooncomplexen in het centrum. Natuurlijk hebben we even stilgestaan bij het besluit van 29 januari om de structuurvisie vast te stellen. Hoewel natuurlijk niet iedereen even blij is met het besluit, is er wel de wil, om met dit besluit als vertrekpunt, de invulling van Mooi Bergen 2.0 te willen verbeteren. Dat vond ik wel mooi om te zien. Onze democratie functioneert. Ik vond ook de sfeer prettig en later op de avond ook wel voorzichtig enthousiast. De heer Trompert (stedenbouwkundige) liet namelijk tekeningen (contourstudies) zien hoe de rest van het centrum ingevuld zou kunnen worden – de discussie van afgelopen maanden ging toch vooral over de supermarktlocatie – maar het besluit omvat veel meer dan dat. De tekeningen en de sfeerbeelden van hoe het eventueel zou kunnen worden, vielen overduidelijk in goede aarde. Zo kon er gezamenlijk gekeken worden naar de invulling van het toekomstige Dorpsplein, waar nu nog de Bakemaflat staat. Bijzonder hoeveel ruimte er ontstaat als deze flat er niet meer staat en hoe mooi het plein aldaar zou kunnen worden. Vele onderwerpen zijn met elkaar besproken en de volgende afspraak staat al weer in de agenda.

15W9_07

450 jaar Bergermeer – Egmondermeer BEM

15W9_08
Dit jaar wordt gevierd dat het 450 jaar geleden is dat de Berger- en Egmondermeer zijn drooggelegd. Beide meren lagen hoofdzakelijk binnen de gemeente Bergen. Als je goed kijkt en een beetje inzicht hebt in onze omgeving kun je delen van deze inpoldering nog wel herkennen aan de toenmalige ringvaarten en sloten. Er is een speciale stichting opgericht die dit jaar veel aandacht zal gaan geven aan dit feit. Onze burgemeester Hetty Hafkamp zit zelfs in het comité van aanbeveling. Zelf ben ik ook geïnteresseerd en omdat Hetty verhinderd was om de openingshandeling te verrichten, waren Peter van Huissteden en ik aanwezig om de gemeente Bergen te vertegenwoordigen. Leuk.

Op de foto vlnr Luc Kohsiek (dijkgraaf), Hans Romeyn (burgemeester Heiloo), ikzelf en Piet Bruinooge (burgemeester Alkmaar). We gieten een fles water leeg op een hoog-laag model van Nederland waardoor je goed zic ht hebt op wat het eerst onder water staat bij een overstroming.

Meer info: www.bem450.nl
15W9_09

De Werf

15W9_10

Het schiet al op. De vorm is duidelijk zichtbaar. Gelukkig zat het weer deze winter redelijk mee. Over weer gesproken. Vandaag (ik schrijf deze stukjes meestal zondagavond) was het prachtig weer. Duidelijk was dat wij niet de enigen waren die bedacht hadden om even naar Egmond te gaan. Filerijden. De parkeerplaats wordt nu echt gemist. Wat een moeite om een plekje te vinden voor de auto!

15W9_11

Het strand was vol en er werden goede zaken gedaan. Mooi om te zien.

Was getekend, Rob Zeeman,
wethouder Bergen NH

Vergelijkbare berichten