KIES Lokaal : Wonen in je eigen dorp.

Het kunnen wonen, of blijven wonen, in je eigen dorp. De meesten van ons willen dat toch graag ?

Maar de mogelijkheden zijn beperkt. Je kan zomaar buiten de boot vallen voor een sociale huurwoning als je (samen )teveel verdient. En gezien de huizenprijzen is kopen ook niet voor iedereen weggelegd. Bovendien is het er met het samenvoegen van  onze en woningbouwverenigingen uit de omliggende gemeenten in 2005 niet beter op geworden. Onze gemeente vergrijst dan ook in snel tempo en dat moet tot staan gebracht worden. En dat kan alleen als we onze jongeren hier kunnen houden. KIES Lokaal had voor 2014-2018 wonen bovenaan het lijstje staan. En voor 2018-2022 weer, want we zijn nog niet klaar.

Wonen in een recreatiewoning ? Wie heeft het niet gedaan ? Maar officieel mag dat niet en de gemeente maakte dan ook in 2008 handhavingsbeleid om het tegen te gaan. Totdat met de komst van KIES Lokaal het legaal kunnen wonen in een recreatiewoning  op de kaart is gezet. In een lang traject zijn door ons heel veel uren besteedt aan onderzoeken, gesprekken voeren, andere gemeenten bezoeken, uren leeswerk op o.a. internet, overleg met collega raadsleden, enz. Donderdag 8 maart wordt dit voorstel, (tijdelijk) wonen in  legale binnenstedelijke recreatiewoningen, in de Raad behandeld.

In de vorige raadsvergadering , op 1 februari, kwam het woningbouwplan op het oude voetbalterrein van BSV voorbij. KIES Lokaal heeft raadsbrede steun gekregen voor twee door haar ingediende moties. De ene om (sociale) woningen toe te voegen aan het plan, het aantal gaat van 88 naar 105/110. Dat is meer dan 20% !!! De tweede, om 12 nieuwe sociale woningen toe te wijzen middels een jongerencontract aan de doelgroep tot 28 jaar. KIES Lokaal heeft contact gezocht met Kennemer Wonen, die de woningen gaat exploiteren en heeft hen kunnen overtuigen van het belang dit te willen voor jongeren. Tevens worden er 25 bestaande woningen aangewezen om volgens hetzelfde principe verhuurd te worden. KIES Lokaal roept niet wat we allemaal gaan doen.

Wij doen het gewoon !!!!

Durf te kiezen….21 maart !!

Vergelijkbare berichten