Woonlastenstijging tot minimum beperkt!

De coalitiepartijen KIES Lokaal, D66, CDA en PVDA zijn blij met de vastgestelde begroting voor 2016. Dit college is positief en oplossingsgericht bezig. Belangrijk doel voor de coalitiepartijen is om de woonlasten van de inwoners zo min mogelijk te laten stijgen. Het is de coalitiepartijen gelukt de woonlasten niet meer dan 2,6% te laten stijgen. Dit is iets om trots op te zijn omdat de afgelopen 4 jaar de woonlasten jaarlijks meer dan 4,5% stegen. Verbaasd is de coalitie over de berichtgeving van de VVD van 2 weken geleden waarin zij aangeven dat de coalitie de rekening bij de inwoners neerlegt. Het tegendeel is waar. Het is de coalitie goed gelukt om de lastenstijging te beperken! Heel blij zijn wij met het voorstel om de parkeertarieven niet te verhogen en om volgend jaar het gemeentelijk rioleringsplan eens goed te gaan evalueren met als doel de verhoging van de rioolheffing voor de komende jaren te beperken. De coalitiepartijen willen graag een actievere houding van de gemeente ten aanzien van de woningmarkt. De woningmarkt lijkt aardig vast te zitten. De partijen stellen voor om zo spoedig mogelijk een doorstroommakelaar aan te stellen waardoor meer beweging in de woningmarkt kan komen.

Vergelijkbare berichten