“Geld doelmatig besteden”!

KIES Lokaal heeft in de raadsvergadering van 5 november duidelijk aangegeven dat zij niet zomaar jaarlijks 15.000 euro beschikbaar stelt voor nieuwe initiatieven op gebied van Kunst en Cultuur. Ook werd extra geld voor cultuureducatie gevraagd terwijl een deel van de subsidie van Kranenburgh daar  al voor bedoeld is. Dhr. Snabilie,  woordvoerder voor KIES Lokaal gaf aan eerst maar eens goed te kijken hoe effectief de huidige middelen worden besteed. En pas daarna extra geld aanwenden, indien een breed gedragen plan wordt ingediend welke voldoet aan de nieuwe criteria, zie amendement hieronder,

Daarnaast worden op dit ogenblik nog steeds bezuinigingen doorgevoerd. Zoals bij de bibliotheek, die ook onder Kunst en Cultuur valt, waar naar aanleiding van besluiten genomen in 2012 bezuinigd wordt.  Bezuinigen op Kunst en Cultuur en tegelijkertijd extra geld vragen geeft een verkeerd signaal !!

K&C

Vergelijkbare berichten