KIES Lokaal : Gemeentekrant 05-04-2017 : Wonen, Zorg en Duurzaamheid

Woensdag 29 maart stond in het Noord-Hollands Dagblad “Burgerinitiatiefgroep wil dat provincie bouwproductie aanjaagt”. Zij maken zich zorgen over het tempo waarin bouwlocaties worden ontwikkeld. Ook vinden zij dat er buitenstedelijk moet worden gekeken. Dit is natuurlijk een mooi initiatief en sluit heel goed aan bij het initiatief  van een groep inwoners “‘comité  Egmond-Binnen”. Zij spannen zich in voor meer woningbouwlocaties en willen bestaande bouwlocaties vlotter ontwikkelen. Niet alleen deze initiatiefgroepen maar ook KIES Lokaal heeft al stappen gezet. Naast eerder ingediende moties hebben wij aan het college voorstellen gedaan om naast het sneller ontwikkelen van de bestaande woningbouwlocaties ook de doorstroming op de woonmarkt te bevorderen. Er wordt nu onderzocht om een sociaal fonds voor strarterswoningen beschikbaar te stellen. Wij hopen op een positieve reactie vanuit het college.

De zorg houdt ons steeds meer bezig. Dit heeft niet alleen te maken met de veranderingen vanuit de overheid maar ook door de vergrijzing. Binnenkort wordt dit onderwerp in de raad besproken. Veel mensen weten niet welke weg te bewandelen als zij een zorgvraag hebben. Onze inwoners worden geïnformeerd maar wij vinden dat dit beter kan. Daarnaast heeft iedere zorgvrager recht op een cliënt-ondersteuner. De inwoner moet daar nu zelf om vragen. Je zou het om kunnen draaien. Bij ieder gesprek een cliënt-ondersteuner erbij zodat deze persoon altijd de belangen van de zorgvrager kan behartigen. Er nog heel wat werk aan de winkel is omdat de zorgvraag en aanbod niet altijd op elkaar aansluit. Wij horen daarom graag van onze inwoners waar u in de zorg tegenaan loopt zodat we hiermee rekening kunnen houden.

13 april gaat de Raad ook besluiten om voor de komende jaren (2017-2020) ruim € 500.000 te besteden aan duurzaamheid. Naast het isoleren van woningen en extra oplaadpalen worden ook ondernemers gestimuleerd om in duurzaamheid te investeren. 24% van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door verkeer. Door betere parkeervoorzieningen te treffen en het zoekgedrag voor onze gasten te verminderen kunnen wij óók op dit gebied verduurzamen. Immers de leefbaarheid van onze dorpen staat voorop. KIES Lokaal zal hiervoor in de komende raadsvergadering met een voorstel komen. www.kieslokaal.nu

Vergelijkbare berichten