KIES Lokaal wil investeren in openbare ruimte

In een motie is door KIES Lokaal aan het college opgedragen om € 60.000 extra te investeren in plekken in de openbare ruimte  die aan een opknapbeurt toe zijn. In de bestemmingsreserve voor het wijkgericht werken zat nog 75.000 euro.  Omdat de wethouder al  € 54.000 had gereserveerd voor de openbare ruimte heeft KIES Lokaal dit bedrag in de motie aangepast naar  € 20.000. Doel is dat er wordt voldaan aan de doelstellingen uit het verkiezingsprogramma van KIES Lokaal en het coalitieakkoord.

“Opknappen van openbare ruimte die door de inwoners als ‘onvoldoende’ wordt gekwalificeerd en hiervoor geld beschikbaar stellen” (uit verkiezingsprogramma)

Impuls verbeteren openbare ruimte en opruimen oud zeer. In deze bestuursperiode gaan wij, in alle kernen, voor locaties die al jaren om een aanpak vragen en die bij verfraaiing een meerwaarde opleveren voor de omgeving, oplossingsgerichte plannen ontwikkelen” (uit coalitieakkoord) 

Dit is een eerste stap en KIES Lokaal wenst dat er voor 2016 ook een bedrag wordt gereserveerd om onderstaande doelstelling te bereiken.

Wethouder Peter van Huissteden stemde zich positief over het voorstel.

Vergelijkbare berichten