Commotie in Bergen over handhaving.

Het licht staat laag evenals de muziek. De deur is gesloten. En wie denk je dat er op deze gesloten deur klopt? Juist een BOA. Een buitengewoon Opsporingsambtenaar. Deze constateert een strafbaar feit. Namelijk drankgebruik na sluitingstijd. De gevolgen? Erik Liefhebber, eigenaar van de Dikke ’Stoute’ Prins, mag/moet in een van de beste maanden van het jaar (augustus) zijn restaurant en terras exact om 00.00 uur leeg hebben.

De aanleiding voor een hoop commotie onder inwoners en ondernemers. (Lees het hele artikel hier) 

KIES Lokaal kiest voor een ‘vriendelijk’ handhavingsbeleid
Kies Lokaal kan zich niet vinden in het huidige handhavingsbeleid. Er wordt in onze gemeente veel te veel naar de letter van de wet en veel te weinig naar de geest van de wet gehandhaafd en gehandeld. Om onze ondernemers niet te frustreren over bankjes, sluitingstijden, alcoholbeleid etc., moet het gesprek met ondernemers aangegaan worden en moet er gekeken worden naar de omstandigheden waarin of waarbinnen deze overtredingen plaatsvinden. Ondernemers hebben het namelijk al zwaar genoeg in deze tijden.

Handhaving is goed en is bedoeld om buitensporige situaties te voorkomen, maar het kan niet de bedoeling zijn dat handhaving wordt ingezet om het ondernemers onmogelijk te maken hun bedrijf draaiende te houden. Ondernemers zorgen voor een gezonde economie in onze gemeente. Vooral de horeca heeft het moeilijk gekregen door steeds meer en strengere regel-/wetgeving zoals het anti-rookbeleid en een alcoholverbod onder de 18 jaar. Er is dringende behoefte aan minder rigide regelgeving. Naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen periode verwachten wij dat er zo spoedig mogelijk een  discussie op gang komt binnen de raad en met het gemeente bestuur. De hoogte van de boetes en de specifieke situaties moeten kritisch onder de loep genomen worden.

Dit kan uitstekend aansluiten op de beleidsvisie Toezicht & Handhaving die momenteel ter inzage ligt op het gemeentehuis. Kies Lokaal heeft zich tijdens de coalitieonderhandelingen sterk gemaakt voor een ‘vriendelijk’ handhavingsbeleid. Dit overigens niet alleen voor de ondernemers, maar bijvoorbeeld ook t.a.v. recreatiewoningen.

Wij zien de discussie in de raad over Toezicht & Handhaving met vertrouwen tegemoet, nu ook de VVD heeft laten weten, die het huidige beleid zelf heeft vastgesteld  dat ook zij voorstander zijn voor een ‘vriendelijk’  handhavingsbeleid.

Het reces is bijna voorbij en intern heeft Kies Lokaal het al aan de kaak gesteld. Werk aan de winkel!

Vergelijkbare berichten