Het reces is voorbij, wethouder weer aan het werk!

Het reces is voorbij, maar er zijn nog veel ambtenaren op vakantie. Niet veel afspraken in de agenda. Dat geeft gelegenheid om eens goed te overdenken hoe ik de afgelopen maanden heb beleefd. Het voelde als een rollercoaster. Een totaal ander leven dan ik hiervoor gewend was. Zoveel nieuwe gezichten en situaties dat het soms duizelde. Veel, heel veel leuke en interessante ontwikkelingen, maar zoals dat gaat, ook minder leuke zaken.

Wat ik zeer onderschat heb  is, het aantal juridische procedures waar het ambtelijk apparaat mee wordt belast. Soms heel terecht, soms ook bekruipt mij het gevoel dat er ook wordt geprobeerd er vooral ‘beter’ van te worden ten koste van ons allen, zoals verzoeken in het kader van de Wet Openbaar Bestuur kortweg Wob.  Ik citeer “”Volgens minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) en gemeentekoepel VNG wordt  op grote schaal misbruik van de Wob gemaakt. Daarbij worden Wob-verzoeken niet ingediend om informatie te krijgen, maar om er geld mee te verdienen door middel van inning van een dwangsom als gemeenten niet binnen de wettelijke termijn beslissen.”  Die dwangsom wordt nu, tot tevredenheid en opluchting van de VNG, uit de wet gehaald.

Samenwerking
Wat mij zeer  getroffen heeft  is de samenwerking binnen het college. We hebben een fijne club en we voelen elkaar goed aan. Het is belangrijk om goed en respectvol met elkaar om te gaan. Kortom de basis is goed en het vertrouwen nog beter. De komende maanden zullen we in alle drie de kernen besluiten gaan nemen om een supermarktlocatie te ontwikkelen. Dat is niet helemaal toevallig. Supermarkten trekken (nog) publiek en dat publiek is ook genegen om dan in de overige detailhandel uitgaven te doen. Ook zullen we een aanvang maken met de boulevardlocatie (De Werf) in Egmond. Dat gaat daar flink opknappen. Dat geldt ook voor Camperduin waar een heel nieuw strand zal ontstaan. En zo zijn er nog vele zaken die aangepakt zullen worden. Te veel om hier nu allemaal te noemen maar de komende maanden zal ik daar zeker op terug komen.

week11_zuiderduin

Afgelopen week een gesprek gehad met Rith Groot, de eigenaar van Hotel Zuiderduin. Kennismaken en luisteren welke ideeën er zijn voor de toekomst. Enkele weken terug is, van dezelfde eigenaar,  hotel Golfzang geopend. Een prachtig hotel en een aanwinst voor Egmond aan Zee. Het is voor mij interessant om aan te horen hoe een ondernemer aankijkt tegen de toeristische mogelijkheden van onze gemeente. De toeristische sector is immers voor ons allen de belangrijkste economische poot.

Mede daarom hebben mijn vrouw en ik ook overnacht in één van de Bergense hotels. Ik werd wel verrast door de factuur waarop 2 euro toeristenbelasting werd aangegeven, terwijl dit nu nog € 1,45 is per persoon per nacht. Toen ik vroeg waarom er 2 euro in rekening werd gebracht werd mij verteld dat ronde bedragen makkelijker zijn te verwerken en dat heel veel ondernemers dit zo doen. Toen ik zei dat de gemeente dan ook wel 2 euro toeristenbelasting zou kunnen vragen, kon dat eigenlijk niet worden tegengesproken. Toeristenbelasting is een van de belangrijke inkomstenbronnen voor de gemeente Bergen. Met die middelen worden o.a. belangrijke voorzieningen zoals de reddingsbrigade betaald, maar ook het onderhoud van de boulevards, straten en het groen kan met dat extra beetje geld de uitstraling weer net even mooier maken. Waar dus ook onze bezoekers weer van kunnen genieten.

week11_begroting

Dit wordt dus zeker een punt van aandacht bij het opstellen van de begroting 2015. We komen nog flink geld tekort. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat de Rijksoverheid minder geld geeft aan de gemeenten. Dit effect moeten we dus meewegen in het totaal. Ook moeten we ons voorbereiden op de overdracht van taken in het kader van de  **decentralisaties, waarbij nog zeker niet duidelijk is of de middelen toereikend zullen zijn. Daarnaast hebben we als coalitie uitdrukkelijk gesteld dat we de lasten voor onze inwoners voor het aankomende jaar niet willen verzwaren. Concreet hebben we de OZB, de rioolheffing en de kosten van het parkeren aangewezen om deze niet te verhogen. Half september zullen we met de gemeenteraad in overleg gaan hoe we dit tekort gaan opvangen. De voorbereiding van dit overleg zijn inmiddels in volle gang.

Was getekend, Rob Zeeman, wethouder gemeente Bergen NH

 ** Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor drie onderwerpen die nu nog door het Rijk en de provincie worden geregeld. Gemeenten gaan dat ook op een andere manier doen dan u gewend bent. Het gaat om:

  • de jeugdzorg;
  • de onderdelen ‘begeleiding’ en ‘persoonlijke verzorging’ uit de AWBZ;
  • de Participatiewet. Die wet gaat over werkgelegenheid voor mensen die moeilijker aan een baan komen.

 

Coalitie
Afgelopen zaterdag 30 augustus zijn alle raads- en burgercommissieleden van de coalitiepartijen bijeen geweest om elkaar beter te leren kennen. Dit soort dagen kosten veel tijd en energie van een ieder, maar ze zijn ook belangrijk. Het raads- en commissiewerk is vooral mensen werk. Veel hangt af hoe je met elkaar omgaat en welke afspraken je maakt hoe je communiceert. Veel spanningen ontstaan immers omdat je elkaar niet goed begrijpt. Dat willen we op voorhand voorkomen. Uitdrukkelijk gaat het bij dergelijke afspraken niet alleen om de huidige coalitie, het gaat om de gehele gemeenteraad.

week11_coalitie week11_coalitie2

Vergelijkbare berichten