De week van Rob Zeeman : December en Januari

Ledenvergadering KiesLokaal

Tenminste 1 keer per jaar houdt KIESLokaal haar ledenvergadering. We zijn een vereniging en daar hoort net als bij iedere andere vereniging een jaarlijkse ledenvergadering bij. Er wordt aandacht besteedt aan het bestuur, de financiën van de vereniging, maar bovenal kunnen de leden aangeven of het bestuur en de fractie nog wel goed bezig zijn. Natuurlijk kan iedereen ook buiten een ledenvergadering contact met ons zoeken en kan er zo nodig een extra vergadering worden ingelast. De ledenvergadering werd deze keer georganiseerd in De Blinkerd in Schoorl.

Als wethouder ben je weliswaar de ‘vooruitgeschoven’ post van de politieke vereniging, maar je bent vooral lid van het college. Dit noemen we dualisme. De gemeenteraad heeft haar eigen verantwoording, maar het college heeft ook haar eigen rol. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die de baas is. Bij een vereniging bestaat iets vergelijkbaars. Daar zijn de leden uiteindelijk de baas. Tijdens de ledenvergadering leg je daarom in feite ook verantwoording af aan de leden. In mijn geval betekent dat de leden oordelen of ik voldoende het KIESLokaal geluid naar voren breng in het college. Gelukkig alom tevredenheid. Mijn portefeuilles ‘Financiën’ en ‘Ruimtelijke Ordening’ zijn namelijk niet de meest tot de verbeelding sprekende rollen (je komt simpelweg niet zo vaak in de krant, zeker niet als het gewoon goed gaat). Eigenlijk is dat heel goed. Rust, Reinheid, Regelmaat.

Op de foto, een deel van de leden, fractie en bestuur van KIESLokaal

160101

 

Expositie van Hetty Hafkamp en Ger Polak

In het kantoor van notaris Res zijn de komende maanden schilderijen en beelden te zien van Ger Polak en Hetty Hafkamp. Ger schildert al jaren en veel van zijn schilderijen hangen in het gemeentehuis en in de zaaltjes van De Beeck. Hetty “debuteerde” en dat was voor haar bijzonder .Dat vonden mijn collega’s ook, want het hele college en het secretariaat was aanwezig bij de opening.

160102

160103

Op de foto van links naar rechts: Peter van Huissteden, zijn vrouw Judith, Rob Zeeman en Jan Mesu. Odile stond even verderop.

 

Start bouw De Haaf

Om te vieren dat de bouw van het landgoed De Haaf in Bergen daadwerkelijk is begonnen, had de ontwikkelaar een taart laten maken. De taart is opgegeten door de ambtenaren die betrokken zijn geweest bij werkzaamheden voorafgaand en met de afgifte van de vergunning. De taart liet schematisch zien hoe de gebouwen er straks uit zullen zien.

 160104


Uit eten met het college van Heerhugowaard

Dat was een verrassing. Het college van Heerhugowaard had het college van Bergen uitgenodigd voor een etentje. Dat doet het college van Heerhugowaard ieder jaar met hun buurgemeenten. Vaak ook omlijst met een bepaalde activiteit. Dit keer kregen we met elkaar een soort van drumles. Hier zit verder geen bedoeling bij behalve dat je iets met elkaar doet. De maat houden is echter niet mijn beste kant zo bleek al snel. Te vroeg, te laat, het zweet brak mij uit. Uiteindelijk heb ik mij maar beperkt tot iets van een triangel. Het eten was echter heel gezellig. Temeer daar ik een aantal mensen al wat langer ken vanuit mijn werk, oa de brandweer, bij de gemeente Heerhugowaard. Leuk om oude herinneringen op te halen of de kansen die Heerhugowaard biedt nog eens langs te lopen.

Vlnr: Leo Dickhof, Hetty Hafkamp, Han ter Heegde, Marc Pothast, Guido Oude Kotte, Peter van Huissteden.

 160105

160106


PORA Ruimtelijke Ordening

Om de zoveel weken komen de wethouders in de regio Alkmaar bij elkaar. Op deze manier worden regionale zaken op elkaar afgestemd. Dit keer werden de diverse economische visies en plannen aan elkaar gepresenteerd. Dat is goed natuurlijk, maar het viel mij wel op deze visies behoorlijk op elkaar lijken. De toegevoegde waarde van zo’n gemeentelijke economische visie is wat mij betreft maar beperkt. Economie is sowieso al lastig te ordenen. Maar goed een plan helpt wel om neuzen dezelfde kant op te krijgen. Alkmaar doet in ieder geval iets met kaas en was naarstig op zoek naar kaasplankjes (de omliggende gemeenten).

 160107

Kerstbijeenkomst in het gemeentehuis

Tegen de Kerst aan werd er op de bovenste verdieping in het gemeentehuis een kerstbijeenkomst georganiseerd. Natuurlijk aan het einde van de werkdag omdat de werkzaamheden altijd voorrang krijgen. De gemeentesecretaris spreekt dan in zijn rol als directeur van de gemeentelijke organisatie de ambtenaren toe. Voor iedereen was er wat te drinken en wat te eten. Heerlijk informeel. Het is niet zo heel ruim boven in de gang waardoor er al snel een gezellige sfeer ontstond. Het college had deze keer als taak om de hapjes en de drankjes te verzorgen. Dat vond ik leuk om te doen. Op deze manier ben je toch nuttig bezig en je hebt gelijk de gelegenheid om iedereen even een mooi uiteinde van het jaar toe te wensen. Dat was een heel goed idee van onze gemeentesecretaris Marc Potharst. Volgend jaar doen we dat weer zo als het aan mij ligt.

160108

 

Nieuwjaarsreceptie provincie Noord-Holland

160109

Als je veel mannen in grijze pakken wilt tegenkomen dan moet je de nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie bezoeken. De commissaris van de Koning sprak over onze democratie; dat we vooral ook rekening moeten houden met de minderheid. Daar heeft hij zeer gelijk in, vind ik. Nog maar zeer weinig mensen zijn lid van een politieke partij. De vraag is of de politiek nog wel iedereen in voldoende mate representeert in ons land. Een zeer terechte vraag zo kijkend naar alle aanwezige grijze pakken. Met deze constatering doe ik overigens niets af aan alle goede bedoelingen van de aanwezigen. Dat zit wel goed.

 

Was getekend, Rob Zeeman, wethouder gemeente Bergen NH.

Vergelijkbare berichten