KIES Lokaal ingediend amendement : Onderzoek naar nut en noodzaak opknappen Eeuwigelaan

KIES Lokaal wil eerst  met de inwoners en belangenverenigingen nut en noodzaak onderzoeken voor opknappen van de Eeuwigelaan!

 Eeuwigelaan

KIES Lokaal blij met procesvoorstel voor opknappen Eeuwigelaan.

Donderdagavond 28 januari is er tijdens de raadsvergadering besloten om het proces op te starten voor het opknappen van de Eeuwigelaan. De coalitiepartijen D66, CDA en PVDA willen allemaal nut en noodzaak voor het opknappen van deze mooie laan aangetoond zien en hebben het amendement van KIES Lokaal gesteund. Dit betekent dat de komende tijd eerst met inwoners, belangenverenigingen en stakeholders  wordt gesproken en dat er in het tweede kwartaal een programma van eisen wordt voorgelegd aan de Raad. Hierdoor krijgen alle partijen voldoende gelegenheid om hun wensen kenbaar te maken en kan de Raad in het tweede kwartaal nog besluiten welke vervolgstappen (of acties) noodzakelijk zijn. Streven moet zijn om met minimale ingrepen het maximale te bereiken. Het uiteindelijke doel is een veilige Eeuwigelaan zonder het karakter geweld aan te doen. Bewoners hadden al eerder aangegeven dat zij geen onnodige grootschalige ingrepen willen aan deze beeldbepalende laan.

Vergelijkbare berichten