KIES Lokaal Motie : Aanstellen verhuiscoach

Verzoek van KIES Lokaal om een verhuiscoach aan te stellen gesteund door meerderheid in de Raad

Donderdagavond 28 januari de woonvisie behandeld waarbij de coalitiepartijen en Groen Links het college hebben verzocht om een verhuiscoach (doorstroommakelaar) aan te stellen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Er komt een overleg met alle raadsfracties waarbij wordt gekeken hoe de functie-omschrijving van de verhuiscoach eruit zou komen te zien en welke opdracht deze coach gaat krijgen.  Ook wordt tijdens dit overleg de beleidsdoelen die in de woonvisie staan ‘meetbaar’ geformuleerd. Daarnaast willen de coalitiepartijen ook dat de regels met betrekking tot het bewonen van mantelzorgwoningen en het ’opsplitsen’ van woningen versoepeld worden. Vóór 5  juli, dus voor het zomerreces wordt dit geëvalueerd.

houses

 

Vergelijkbare berichten