De week van Rob Zeeman : Van Sociaal team, Wonen, BBC, Mediatraining tot de Provincie.

+Sociaal Team

Deze week bracht het college een bezoek aan het sociaal team in Schoorl. Chantal Dielen is de verantwoordelijk coördinator voor de gemeente en vertelde ons hoe het sociaal team in de praktijk functioneert. Bij dit team kunnen inwoners terecht wanneer er zorgvragen zijn rond werk, inkomen, relaties, kinderen, e.d. Ieder team bestaat uit verschillende deskundigen op de genoemde terreinen. Het grote voordeel is dat deze mensen met elkaar kunnen afstemmen hoe een bepaalde zorgvraag het beste kan worden beantwoord.

15W8_01

 

15W8_02

http://www.bergen-nh.nl/inwoners/zorg_en_welzijn/sociaal_team

 

Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen

15W8_03

Een hele lastige bijeenkomst over de betaalbaarheid van het wonen in onze provincie. Lastig omdat onze woningmarkt helemaal is vastgezet in regeltjes over toeslagen, aftrekmogelijkheden, categorie-indelingen en heel veel jargon. Opvallend ook dat veel aanwezige mensen die er blijkbaar toe doen in de woonwereld elkaar al lang kennen. (woningbouwverenigingen, ontwikkelaars, architecten, stedenbouwkundigen, wethouders, e.d.) De meeste sprekers en aanwezigen spraken elkaar aan met de voornaam. Kern was de vraag of je betaalbaarheid van wonen moet afmeten ten opzichte van het inkomen of dat je dit breder moet zien door de totale kosten van het wonen te berekenen. Deze vraag is relevant omdat in het beleid vaak is vastgesteld dat woningbouwverenigingen woningen moeten aanbieden in een bepaalde categorie (bijv. De categorie 1 woningen die gehuurd mogen worden door mensen met een inkomen tot max. € 34.911 in 2015). Maar de kale huur is dan misschien relatief laag, de woonlasten incl. gas, water, licht en de gemeentelijke lasten kunnen dan weer behoorlijk oplopen. De goedkopere woningen zijn immers ook vaak de woningen die niet heel goed zijn geïsoleerd. Betaal je weinig huur, woon je misschien nog duurder dan iemand in een woning met een wat hogere huur.

15W8_04

We kwamen met elkaar niet tot een eensluidende oplossing. Lees ook eens een gemiddelde informatiesite over wonen en woonlasten. Het is ontzettend ingewikkeld. Dit kan niet goed zijn. http://www.woonbond.nl/nieuws/3618

Daarom is er ook geen simpele vereenvoudiging mogelijk, lijkt mij. De komende maanden gaan we in het college en met de gemeenteraad een nieuwe lokale woonvisie opstellen. Ik hoop op een document dat eenvoudig en begrijpelijk is met logische conclusies.

Mediatraining

15W8_05

Nu had ik al eens een camera en microfoon voor mijn neus gehad en dus weet ik dat het handig is om enigszins te snappen dat, hoe je iets zegt, net zo belangrijk is als wat je zegt. Renee Kooger gaf ons in een korte sessie wat handige tips mee. Ga ik nu een geweldige redenaar worden? Ach, dat is niet echt nodig, vind ik.

Communicatie is wel het toverwoord bij alles wat we doen. Goed afwegen wat we willen vertellen, maar geen overdaad aan informatie. Te veel is net zo onhandig als te weinig.

Ik heb ook opgepikt dat we best vaker zelf het nieuws kunnen brengen. Mijn blogjes bereiken ook maar een beperkt publiek. Herhalen dus wat echt belangrijk is.

 

Bijeenkomst BBC

15W8_06

Als bewoner van Centrum Bergen ben ik al jaren lid van de bewonersvereniging. De vereniging had deze week haar ledenvergadering. Het huidige bestuur trad af na 8 jaar in touw te zijn geweest. (Ted Brouwer vz. Yvon Bos-Eijsen s. en Woud Bello p)

Het nieuwe bestuur heeft het stokje overgenomen (Jan Apotheker vz, Jan Grondhout s. en Dik van Hoeven p.)

15W8_07

Ik was weliswaar als lid aanwezig, maar wethouder ben je altijd. Je steekt er dus weer wat van op. Zo kwam er een lijstje langs van zaken waar de vereniging vragen over heeft. Ik heb maar even meegeschreven en de informatie gedeeld binnen het gemeentehuis. Binnenkort zal ambtelijk een kennismaking worden georganiseerd met het nieuwe bestuur. Kunnen we meteen ingaan op de openstaande vragen. Ik vond het fijn om ook te horen dat het bestuur enkele ontwikkelingen noemde waar de vereniging positief op terugkijkt. Genoemd werd onder andere het feit dat het centrum jaarlijks wordt ‘aangekleed’ met bloemen, het feit dat de Dreef geen fietspaden heeft gekregen en de onlangs aangelegde tuin bij het Oude Raethuys.

 

De provincie vindt zich best wel belangrijk

De provinciale verkiezingen komen er aan (18 maart) Dat is vaak een moment om eens terug te kijken. Wat heeft de provincie goed gedaan? Het accent van deze bijeenkomst lag op de ruimtelijke plannen en projecten waar de provincie bij betrokken was/is . Ook hier gaat het vooral over wonen. Waar kan nog gebouwd worden? Moet er nog wel gebouwd worden? Hoe kunnen we bijdragen aan de energietransitie (minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen)

15W8_08

Teneur van de bijeenkomst was toch wel dat de Provincie erg tevreden is over het eigen functioneren. Er wordt wel eens gemopperd op de provincie, maar het is helemaal niet zo verkeerd als het totaalbeeld ook wordt gemonitord. Gemeenten kunnen nogal eens met zichzelf bezig zijn. Maar als iedere gemeente roept dat er vooral voor jongeren gebouwd moet worden, ben je feitelijk met elkaar aan het concurreren. Het regionale beeld telt dus ook.

 Leuk aan dit soort bijeenkomsten is de tafelschikking. Dit keer was er avondeten, boerenkool, omdat er ook een avondprogramma was. Je hebt dan een gelegenheid om enkele mensen wat nader te spreken. Zo zat ik deze keer naast een mevrouw ,Mireille Dosker, die werkt bij het Noord-Hollands landschap. De overige tafelgenoten waren mannen met een mening. Mevrouw Dosker,  uit Egmond, was met de trein gekomen; ik bood aan haar naar huis te rijden met de auto….   stonden we vast in de file. Treinen is zo gek nog niet.

15W8_09

Was getekend, Rob Zeeman, wethouder gemeente Bergen NH

 

Vergelijkbare berichten