De week van Rob Zeeman : Wijkschouw, Werkbezoek en 4 Mei

Wijkschouw Egmond Binnen

154301

We hadden technisch weer, zoals dat wel wordt genoemd. Een goede middag voor een wijkschouw. Dan rijden we een rondje met het bestuur van de wijkvereniging door het dorp en noteren we zaken in de buitenruimte die aandacht behoeven. Van alle besproken punten heb ik een foto gemaakt. De foto’s gebruiken we voor de verslaglegging en ook kunnen we op deze manier goed bijhouden of het verbeterpunt wel wordt aangepakt. Op de foto staan we bij bomen waarvan de wortels de weg op enkele plaatsen omhoog drukt. Veel van deze bomen vinden te weinig voedingstoffen in de zandige ondergrond. De wortels groeien dan naar de tuinen waar wel voedingsstoffen zijn te vinden. Dit verstoort de groei en vervormt dus ook de weg.

 

Kernenoverleg Egmonden

154302

Het kernenoverleg houdt in dat de drie Egmondse wijkverenigingen met elkaar die punten bespreken waar alledrie de dorpen iets mee hebben. Voorbeelden zijn dan de fusie van de voetbalclub, het vele vliegverkeer over de Egmonden, de consequenties van de nieuwe afslag van de A9 bij Heiloo, e.d. Helaas was de vertegenwoordiging vanuit Egmond aan den Hoef niet aanwezig. Ook het zaaltje dat was besproken bleek niet beschikbaar. We zijn dus maar in de Schelp (strandtent in Egmond aan Zee) gaan zitten. Wel wat rumoerig om goed te overleggen, maar evengoed toch nuttig dat we even hebben gezeten. Het gaat vooral om informatieoverdracht van mijn kant naar de wijkverenigingen (de stand van zaken tot dat moment). Ik merk dat ik inmiddels goed in de dossiers zit. Dat is fijn voor het verloop van de vergadering. Dit is typisch avondwerk; de bestuurders van de wijkverenigingen stoppen hier toch ook maar weer tijd in. Ik hoop dat veel mensen dit doorhebben.

 

Werkbezoek college aan Parnassiapark

154304 154303

Het Parnassiapark in Bergen aan Zee is al ruim honderd jaar de trots van Bergen aan Zee. In het park staat een eeuwenoud gebouw dat nu in gebruik is bij het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid. Het IVN is een organisatie die via educatie het belang van de natuur over wil brengen aan mensen (en dan vooral kinderen). Als gebruiker van het Parnassiagebouw werd het college verteld wat het IVN zoal doet ter plekke in het park.

Het leek mij leuk om een foto te maken en deze te vergelijken met de foto die gemaakt is honderd jaar geleden bij de opening van het park. Het gebouwtje is praktisch niet veranderd.

 

Bergen aan Zee

154305

In de Algemene Raadscommissie (ARC) van 23 april was de gemeenteraad voorgesteld om te stoppen met een schetsmatige uitwerking van de structuurvisie van Bergen aan Zee. Deze schets was gemaakt door de bekende architect Soeters, maar om tot volledige uitwerking van de plannen te kunnen komen, is wel draagvlak nodig. De verschillende ondernemers ter plaatse en vooral ook de bewoners moeten er wel achter kunnen staan. In het afgelopen jaar is mij gebleken dat dit draagvlak er onvoldoende was. Voor ons, als college een belangrijke reden om te stoppen met de verdere planvorming. Om toch enigszins recht te doen aan het werk van deze architect en ook aan de inspanningen van de klankbordgroep en het vorige college, was voorgesteld om het plan niet in de vuilnisbak te gooien en het te beschouwen als een richtinggevend kader. Het beeld hierbij was dat zo’n kader dan gebruikt zou kunnen worden bij toekomstige ontwikkelingen in Bergen aan Zee. Langs de weg der geleidelijkheid zou dan gewerkt worden aan de ontwikkeling zoals Soeters had bedacht. Zonder verplichtingen, louter als richting. De gemeenteraad deelde dit niet en de ontwikkelingsrichting werd niet aangenomen.

Alles staat dus nog open als het om ontwikkelingen gaat in Bergen aan Zee. Ieder toekomstig plan zal dus op zichzelf worden beschouwd.

 

De volgende dag heb ik dit feit gedeeld met de dorpsraad van Bergen aan Zee. Een volle zaal aangezien de dorpsraad een ledenvergadering hield. De aanwezigen gaven mij duidelijk te verstaan dat ook zij het hele plan niet konden waarderen. De noodzaak werd niet begrepen en het feit dat de planvorming best wel wat heeft gekost, werd als bijzonder jammer gezien.

Ik vroeg mij op dat moment eigenlijk af waarom dit plan ooit was bedacht? Een leerzaam moment, mag ik wel zeggen.

De zaal gaf ook aan waar wel behoefte aan was: Monsmarum (voormalig hotel) moet worden opgeknapt!. Ik kreeg de wind wel van voren. Sommige aanwezigen werden echt boos op mij. Helaas kan ik hier weinig tot niets aan doen. De situatie lijkt heel erg op die in Egmond aan Zee (bowling). Het is privé-eigendom en daar blijf je ook als overheid van af. Alleen als zich een gevaar voordoet, mag je als overheid ingrijpen. Zolang dat niet het geval is, kunnen wij dus niet afdwingen dat dit pand wordt geverfd of wat dan ook. Ik wil wel op korte termijn een goed gesprek hebben met deze eigenaar. Dat ga ik in ieder geval organiseren. Ik wil graag weten van de eigenaar zelf wat deze van plan is met dit pand.(op moment van publiceren heeft het gesprek plaatsgevonden, op korte termijn zal de eigenaar een principevoorstel doen, wij houden u op de hoogte)

 

Koningsdag in Egmond aan den Hoef

154307 154306

Wat een mazzel die dag met het weer. Goed het was niet warm, maar de zon scheen uitbundig. Heerlijk fris zou je kunnen zeggen.

Het was mijn taak om de Koningsdag te openen met een toespraakje. Heb ik gedaan hoor, maar of dit nu echt is opgevallen? Het maakte eigenlijk ook niets uit. De kinderen zaten al helemaal klaar voor de vrijmarkt en wilde vooral beginnen met de verkoop. Direct na het Wilhelmus startte de dag. De heer Pronk (van het Koningsdagcomité en de heer Belleman (muziekvereniging Lamoraal), maar vooral ook restaurant Smakelijk hadden weer erg hun best gedaan om er een gezellige dag van te maken.

 

4 mei in Egmond aan den Hoef

154308

Deze foto geeft goed de sfeer weer van deze bijzondere herdenking in Egmond aan den Hoef. Veel mensen waren aanwezig in de kerk alwaar ik een toespraak mocht houden. Heel eervol vond ik dat. Het verschilt nogal per kern hoe het verloop gaat, maar ieder collegelid heeft zo zijn of haar eigen plek. Peter was in Bergen, Hetty was in Egmond aan Zee, Jan was in Egmond Binnen. Ik ben niet zo’n pakkendrager, maar voor deze gelegenheid had ik mijn stropdas weer eens opgezocht. Mooi dat ook de muziekvereniging weer aanwezig was en wat werd de ‘Last Post’ goed getrompetterd! Precies toen de laatste noot verstierf, sloeg de klok acht uur.

 

Was getekend, Rob Zeeman wethouder gemeente Bergen.

 

Vergelijkbare berichten