De week van Rob Zeeman : Wijkschouw Egmond aan Zee en meer

Wijkschouw in Egmond aan Zee

Dat was natuurlijk een mazzeltje. Zulk mooi weer bij de jaarlijkse wijkschouw. Deze keer in Egmond aan Zee tezamen met enkele buitendienstmedewerkers van de gemeente en het bestuur van wijkvereniging Egmond “Parel” aan Zee. We hebben een mooi rondje gefietst door het dorp en zo een aantal verbeterpunten met elkaar gedeeld. Deze verbeterpunten worden op een lijst gezet en de komende maanden gaan we deze punten oplossen. Dat varieert van een te verven hek in Jan Dirk z’n Dal tot aan de uitgesleten traptreden bij de vuurtoren. Helemaal geen hele zware zaken, maar wel zaken die beter kunnen. Vaak ook verbeterpunten die ook gemeld hadden kunnen worden via het meldpunt openbare ruimte. Dat wordt toch makkelijk vergeten. Ik zal de link nog een keer geven. Maar bellen naar de gemeente kan natuurlijk ook.

https://loket.bergen-nh.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?name=Melding%2BOpenbare%2BRuimte

De foto geeft de wat uitgesleten treden weer van de trap bij de vuurtoren.

20154701

Wat mij wel opviel zijn de vele trekkertjes en bootjes met aanhanger in Egmond. Die staan hier maar te staan. Sommigen worden in ieder geval zelden verplaatst zo is duidelijk op de foto te zien. Ik begrijp ook van de aanwezigen dat niet iedereen dit ok vindt,maar ik begrijp ook dat de stallingsmogelijkheden beperkt zijn. Dit punt zal ik bespreken met Peter van Huissteden in het College.

20154702

 

VNG-jaarcongres

Ieder jaar verzorgt een andere gemeente het jaarcongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De afkorting staat voor Vereniging Nederlandse Gemeenten, het overkoepelend orgaan voor alle 393 gemeenten in Nederland. Het congres, dit jaar in Apeldoorn, is bedoeld om de vele raadsleden, wethouders en burgemeesters met elkaar in contact te brengen, maar ook om als lobbyclub een standpunt met elkaar te formuleren over gemeentebrede kwesties. Als college hebben we tijd genomen om met de overige colleges van de BUCH, Uitgeest, Castricum en Heiloo, uit eten te gaan. Een keer informeel aan tafel is ook prettig.

20154703

 

Op de foto ziet u David van Reybrouck, een Belgisch schrijver en cultuurhistoricus en geestelijk vader van de G1000 waar dit congres de D1000 op is geïnspireerd. Hij liet in een vraaggesprek weten dat verkiezingen niet hetzelfde is als democratie. Op zich vond ik zijn stelling interessant dat het via loting uitkiezen van een bestuur een veel betere afspiegeling wordt bereikt van de inwoners dan via het huidige systeem. Zeker als je bedenkt dat maar zo weinig mensen gaan stemmen en dat veel mensen zich afkeren van de huidige politiek.

 

MIRT-onderzoek A9

Met de collega’s van de BUCH-gemeenten hadden we een overleg over het onderzoek naar het gebruik van de A9..

Het mirt-onderzoek heeft tot doel te bezien of de weg A9 slimmer gebruikt kan worden. Ook out of the box denken wordt daarbij gestimuleerd. Veel verkeer is werk

gerelateerd, maar de weg wordt ook veel recreatief gebruikt. Als meer mensen de trein gaan gebruiken, kan de weg worden ontlast. Anderszins, stel dat er in Alkmaar een universiteit zou worden gebouwd dan hoeven de vele studenten die nu thuis wonen niet meer met de trein naar Amsterdam. Veel van dit soort beelden worden uitgewerkt de komende anderhalf jaar. Een uitgebreid onderzoek dus De mogelijke afslag en de consequenties hiervan voor Egmond zijn in dit onderzoek geen onderwerp, maar lijken mij wel relevant. De verkeersafwikkeling via de nieuwe afslag mag niet leiden tot afwikkeling van het strandverkeer via Egmond Binnen. We spreken de wethouder van Heiloo regelmatig over de belangen van Egmond daar waar het gaat om het voorkomen van dat extra sluipverkeer. Daarover maken wij concrete afspraken met de gemeente Heiloo We moeten nog afspreken wie namens de Buch gemeenten zitting zal nemen in de projectgroep. Wie het ook wordt, hij zij krijgt zeker de vraag goed te waken voor de belangen van onze gemeente.

20154704


Bijeenkomst Mooi Bergen 2.0 in de Ruïnekerk

Nadat we al eerder hadden gesproken met de klankbordgroep waarin vertegenwoordigers zitten van de belangengroepen in Bergen, de ondernemers en de gemeenteraad was het nu de beurt aan alle inwoners om kennis te nemen van de laatste beelden in relatie tot het centrumplan voor Bergen. Stedenbouwkundige Aad Trompert vertelde met een nog steeds aanhoudend enthousiasme hoe het er mogelijk uit zou komen te zien. Die plannen tekent hij in Sketch up. Dat is een gratis programma van Google. Leuk om thuis eens te proberen .

Deze keer hebben we vooral benadrukt dat we een aantal aspecten uit de plannen van de inwoners, zoals deze vorig jaar december werden ingediend, hebben verwerkt in het huidige plan. Zo is er behoorlijk veel groen toegevoegd, is het gebouw voor de supermarkt minder omvangrijk en zetten we in op het eerder realiseren van een vernieuwde buitenruimte.

Ik vind het daarom oprecht heel jammer dat de weerstand tegen het plan, of eigenlijk de plannen van de ondernemers zoals deze ingediend zullen worden, zelfs formeel wordt gemaakt door een ‘entiteit’ op te richten om bezwaarmakers te ondersteunen. Steeds hoor ik de verwijzing naar de 1600 handtekeningen die in het najaar van 2014 zijn verzameld. Steeds denk ik ook ja, die handtekeningen waren gericht tegen de komst van een supermarkt XL. Maar die komt er helemaal niet. Foute beelden dus. Ik zou eigenlijk wel eens willen weten wie nu nog tegen de plannen is. In mijn ogen biedt de op 29 januari omarmde structuurvisie alle kans om er iets moois van te maken in Bergen. Eindelijk !!! zou ik zeggen. En ja, ook die supermarkt is voor mij zeer welkom. Die parkeergarage onder de super is juist heel erg handig. Auto’s van de straat en iedereen kan op de meest eenvoudige manier zijn eigen boodschappen blijven doen. Ook als je ooit wat minder mobiel bent. Straks rijden we allemaal in elektrische wagentjes. Dan is het handig om deze te kunnen parkeren onder de supermarkt. De schuine loopband brengt je eenvoudig naar beide supermarkten. Ik zie louter voordelen. Het enige argument tegen is dat er te veel stenen zouden worden opgestapeld. Maar wat is teveel ? En waarom zouden we het centrum niet verlossen van de lelijkheid en ongemakkelijkheid die er nu is ?

20154705

PORA-woensdag

Een keer per maand ontmoet ik mijn collega-wethouders uit de omliggende gemeenten. Natuurlijk, de collega’s in Buch-verband zie ik vaker omdat we nu eenmaal een ambtelijk fusietraject met elkaar voorbereiden, maar het is ook goed om de collega’s uit Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard te zien.

Deze keer kwam er een warm pleidooi uit Alkmaar om mee te willen betalen aan een project dat tot doel heeft om mensen met een uitkering om te vormen tot ZZP-ers. Zij krijgen dan een opleiding en begeleiding. Niet geheel voor niks, want een deel moet door de kandidaat uit eigen zak betaald worden. Hoe dit initiatief zich verhoudt tot andere bestaande subsidiestromen werd niet meteen duidelijk. Dus dat wordt nog uitgezocht. Dit vind ik ook belangrijk. Hoe goed bedoelt ook, we moeten oppassen dat we geen initiatieven toevoegen die gaan concurreren met al bestaande initiatieven.

20154706

 

 Structuurvisie Egmond aan den Hoef

Al een paar jaar geleden werden de eerste stappen gezet om te komen tot een structuurvisie voor Egmond aan den Hoef. Hierin wordt grofmazig vastgelegd welke ontwikkelingen kunnen worden verwacht in Egmond aan den Hoef en vooral, waar en wanneer. De belangenvertegenwoordigers van een paar jaar terug waren opnieuw uitgenodigd om de teksten en tekeningen van toen te actualiseren. Dat leidde niet tot grote wijzigingen overigens. Het project kon nu weer worden opgepakt omdat we al eerder hadden besloten om het overkoepelende project ‘Dorp en Duin’ geheten, uit elkaar te trekken. Dit deel kan dus nu op zichzelf staand worden afgemaakt. Het is de verwachting dat de structuurvisie dit najaar ter inzage kan worden gelegd. Ik ben nu al benieuwd naar de reacties. Ik vermoed dat velen zich zullen herkennen in de visie.

20154707

Was getekend, Rob Zeeman , wethouder gemeente Bergen NH.

Vergelijkbare berichten