De week van Rob Zeeman : Regiodag, Nijntje en veel meer

Woensdag is regiodag.

20153701
Een werkweek van een wethouder is op zich vrij overzichtelijk. Maandag heb je overleg met de ambtenaren over de onderwerpen die jou aangaan. Dinsdag is de dag van de collegevergadering. Woensdag wordt vaak besteed aan regionaal overleg. Donderdag is geschikt voor extern overleg of bijeenkomsten buiten de deur. Vrijdag is opruimdag. Deze woensdag stond in het teken van het regionale afstemmingsoverleg. Dit met wethouders van omliggende gemeenten in de regio Alkmaar. In mijn geval gaat het dan vooral om gemeentegrens overstijgende ruimtelijke ordeningsprojecten. Deze keer werd gesproken over een onderzoek dat het Rijk zal gaan doen naar de mogelijkheden om de A9 beter te gaan benutten. Er is altijd een spanning tussen de liefhebbers van de ijzeren wielen (trein) en de rubberen wielen (auto). Het geld voor de rubberen wielen is op en daarom wordt er bekeken of de weg slimmer gebruikt kan worden. Dit onderzoek zal overigens ruim een jaar tijd vragen.

20153702

20153704

Diezelfde regiodag werd benut om alle wethouders en raadsleden, in de namiddag, een kans te geven verschillende bedrijven te bezoeken die op een of andere manier een raakvlak hebben met duurzaamheid. Voor mij de kans om eens te kijken bij de stadsverwarming. (foto-met dank aan Annemiek Paping) Bij de verbranding van huisvuil komt veel warmte vrij. Deze warmte wordt benut om water op te warmen dat vervolgens wordt getransporteerd naar verschillende delen van Alkmaar, Heerhugowaard en straks ook Langedijk.
De avond werd afgesloten met een betoog vanuit de ECN (Energie Centrum Nederland uit Petten) over het belang van duurzame energie. Deed mij denken aan de futuroloog van enkele weken geleden (http://kieslokaal.nu/?p=1262) die het energie-akkoord nog crimineel noemde, terwijl het ECN juist de loftrompet speelde over ditzelfde akkoord. Ach, meningen verschillen soms.

De Laars

20153705
Bouwproject ‘De Laars’ in Bergen is van start gegaan (totaal 8 woningen) nabij de Prins Hendriklaan 33. Natuurlijk was hier aandacht voor. Aan Peter van Huissteden de eer om de graafmachine te bedienen en de eerste schep grond te verplaatsen.. Er stonden een paar buurtkinderen naast me die hoorde ik zeggen: “ Oh, waarom mag die man dat wel en wij niet!” Leuk was dat al veel toekomstige bewoners bij deze openingshandeling aanwezig waren. Zo kan deze nieuwe buurt al vast een beetje met elkaar kennismaken. Ook krijgt Bergen daarmee een nieuwe straat: de Annoquelaan, vernoemd naar Pieter Jacobsz. Annoque (ca. 1420-1478). Hij kreeg in 1450 als onsterfelijke leen de heerlijkheid Bergen, inclusief de wildernissen en uitstaande rentes van Maria van Haemstede. Bij deze plechtigheid moesten de inwoners van Bergen eer bewijzen aan deze Pieter Annoque zoals onderdanen van een heerlijkheid aan hun heer verschuldigd dienden te zijn. Pffff….die tijd ligt gelukkig geheel achter ons. Leuke anekdote is wel dat hij in 1454 probeerde de heerlijkheid aan de heer van Egmond te verkopen. De geschiedenis had dus zomaar anders kunnen zijn.

Nijntje in ’t nieuw

20153706 20153707 20153708
Wat leuk om mee te mogen maken. De onthulling van nieuwe Nijntje. De vrijwilligers van de Pinck hebben weer erg hun best gedaan om dit leuke kinderspeelplaatsje er weer mooi uit te laten zien. En wat staan die bankjes er handig om heen. Hier kun je straks lekker zitten.

Er wordt nog een rubberen bodem op het grind gelegd. En zo zijn er nog wel meer afwerkklusjes. Nog effe doorzetten en dan is De Werf weer piekfijn in orde.
George Stockell is de gemeentelijk projectleider en stak tevreden een lekkere sigaar op. Communicatiemedewerker Dorine van der Meij zag dat het goed was.

Ledenvergadering Dorpsbelangen Egmond-Binnen

20153710 20153709
Peter van Huissteden en ik trekken de laatste tijd regelmatig met elkaar op. Zo waren we samen bij deze ledenvergadering. Zeker op dit soort gelegenheden is dat handig. Mijn rol als wijkwethouder houdt in dat ik het aanspreekpunt voor vele onderwerpen kan zijn, echter veel heeft betrekking op de openbare (buiten)ruimte en daar is Peter weer van. We hebben gesproken over de mogelijke consequenties van de (eventuele) aanleg van de afslag A9 bij Heiloo. Er is bezorgdheid dat deze afslag zal leiden tot sluipverkeer naar het strand via Egmond-Binnen. Ook zijn er zorgen over de toename van het vliegverkeer boven Egmond-Binnen. Daarnaast veel vragen over verschillende projecten die van invloed zijn op de openbare buitenruimte. Een van de aanwezigen stelde mij de vraag of we trots moesten zijn op de vijfde plek van duurste gemeenten om te wonen in Nederland? Dat vond ik hele goede vraag. Ons streven is er immers op gericht om de lasten voor de inwoners tenminste gelijk te houden en het liefst te doen dalen. Dat is een hele uitdaging op zichzelf.
Els Geugies nam afscheid als voorzitter. Namens de gemeente heeft zij een boek gekregen als dank voor haar inzet voor de gemeenschap. Goed was ook dat de wijkagent de gelegenheid nam om tips te geven hoe je een inbraak kunt voorkomen.

Bijeenkomst projectontwikkelaars, makelaars, Kennemer Wonen en de gemeente
20153711
Nagenoeg alle projectontwikkelaars die momenteel een bouwproject hebben lopen in de gemeente Bergen waren aanwezig. Bedoeling van deze middag was informatie op te halen voor de woonvisie van de gemeente Bergen. Deze is momenteel in voorbereiding. De gemeente heeft daartoe onlangs ook een woonwensenonderzoek laten doen en daar waren de ontwikkelaars en de makelaars weer in geïnteresseerd.
De belangrijkste uitkomsten hiervan zijn:
– komende jaren lichte groei woningvoorraad wenselijk
– inwoners zijn op hun eigen kern gericht
– er is een beperkte uitstroom naar andere gemeenten
– jongeren trekken wel weg (o.a studie, te duur, )
– grotere kernen meer in trek dan kleinere
De woonvisie zal besproken worden door de gemeenteraad op 10 september. De vaststelling is gepland op 10 oktober.

Bijeenkomst klankbordgroep Schoorl

20153712
Ons college probeert een aantal ingewikkelde projecten opnieuw vorm te geven door deze ‘op te knippen’ dan wel ‘te ontvlechten’. Dit doen we omdat de bijbehorende raadsbesluiten achteraf veel te complex bleken te zijn. Doordat meerdere ontwikkelingen in deze besluiten aan elkaar waren geknoopt, moesten delen hiervan op elkaar wachten. Zoals een raadslid van KIES Lokaal zei, “de delen gijzelen elkaar “. Hierdoor zouden deze projecten grote kans lopen om helemaal niet meer van de grond te komen. Zo is het project ‘Mooi Bergen’ al opgeknipt. Het project ‘Dorp en Duin’ in Egmond is vorige week ontvlochten en in mei zal aan de raad gevraagd worden ook het project ‘Schoorl klopt’ op te delen. Hierbij zullen we de ontwikkelingen in het Groene Hart van Schoorl los zien van de ontwikkeling op de Rabobanklocatie en de gewenste ontwikkeling in het dorpshart van Schoorl. Dit laatste betreft een zeer gewenste verplaatsing van de huidige supermarktlocatie naar de locatie Sportlaan/Laanweg. We proberen daarmee te bereiken dat de enorme drukte van het diverse verkeer nabij het Klimduin beter wordt gekanaliseerd.
Ik heb daar eens een middag gezeten en ik constateerde een enorme chaos van mensen met auto’s die een parkeerplaats zochten, mensen die rustig naar hun kinderen wilden kijken op het Klimduin, en mensen die op de fiets boodschappen kwamen doen. Kortom alles door elkaar heen. In korte tijd drie scheldpartijen voor mijn neus. De huidige locatie van de supermarkten is zeer ongeschikt en van de beoogde nieuwe locatie valt echt wel wat te maken. De wil is er. Tegelijkertijd biedt dit een kans om het dorpshart van Schoorl de aandacht te geven die nodig is. Het kan allemaal best wat gezelliger, leuker en mooier. Hiervoor gebruikt men ook wel de termen: compleet, compact en comfortabel. Bekt lekker vanwege die drie c’s.

Hoe dan ook, deze plannen wilden we graag bespreken met de belanghebbenden uit de klankbordgroep. Odile Rasch kan dat goed verwoorden en de aanwezigen waren het zonder uitzondering eens met deze stap.

Was getekend, , wethouder gemeente Bergen NH w14/w15/2015

Vergelijkbare berichten