Gemeentekrant 04-10-2017

Dorpsvisie 2017-2027 voor Egmond-Binnen

Dinsdag 26 september is de dorpsvisie  Egmond-Binnen 2017-2027 uitgereikt.  Een visie waar, door inwoners, leden van de wijkvereniging en andere betrokkenen hard aan is gewerkt. Chapeau voor de inzet,  ideeën en adviezen van al deze mensen. Een van de belangrijkste actiepunten is ‘woningbouw’.  Willen we de voorzieningen behouden dan zullen er woningen bij moeten komen. Het liefst 300!  Maar nu ….hoe verder………..? Er zijn actiepunten geformuleerd maar wie gaat wat oppakken en wanneer kunnen die actiepunten worden gerealiseerd en is daar geld voor gereserveerd?  Een visie is mooi maar onze inwoners willen graag ook weten… Wie, Wat , Waar en Wanneer? KIES Lokaal zal binnenkort een verzoek aan het college doen om de actiepunten/doelen zodanig  uit te werken dat de inwoners van Egmond-Binnen er vertrouwen in hebben dat  daadwerkelijk aan de actiepunten wordt gewerkt en er ook uitzicht is op resultaat…….

Dankzij vasthoudendheid van KIES Lokaal doorbraak in bewoning zomerhuizen

De afgelopen jaren heeft KIES Lokaal erop aangedrongen mogelijkheden te onderzoeken om (tijdelijke) bewoning van zomerhuisjes mogelijk te maken. In eerste instantie leek dit technisch niet mogelijk. Maar KIES Lokaal bleef aandringen en zoeken naar oplossingen. Uiteindelijk ligt er nu een raadsvoorstel om tijdelijke bewoning mogelijk te maken. In de algemene raadscommissie van 14 september hebben wij aangegeven dat de mogelijkheden om een vergunning aan te vragen van toepassing moet zijn op álle legale zomerhuisjes in onze gemeente. Om bewoning van zomerhuisjes toe te staan moet eerst de ruimtelijke visie worden gewijzigd. Hiervoor is voor de raadsleden deze maand een bijeenkomst georganiseerd om nieuwe  kaders te bespreken. Met de huidige ruimtelijke visie is bewoning van zomerhuizen niet mogelijk.  Het is de bedoeling dat door de wijziging, eigenaren van zomerhuisjes in aanmerking kunnen komen voor een vergunning tijdelijke bewoning. Dit als het huisje voldoet aan de dan geldende voorwaarden in de ruimtelijke visie.  Met deze vergunning is het mogelijk om voor langere periode het huisje te laten bewonen. Natuurlijk moet dan ook het handhavingsbeleid hierop worden aangepast!  Immers de eigenaar heeft nu de gelegenheid om bewoning van het zomerhuis te legaliseren waardoor handhaving achterwege kan blijven.  Op 5 oktober wordt dit onderwerp in de raad besproken. Voor meer info  www.kieslokaal.nu of telefonisch bereikbaar op 0622424944.

Vergelijkbare berichten