Gemeentekrant 04-10-2017 KIES Lokaal – Dorpsvisie 2017-2027 voor Egmond-Binnen

Dinsdag 26 september is de dorpsvisie  Egmond-Binnen 2017-2027 uitgereikt.  Een visie waar, door inwoners, leden van de wijkvereniging en andere betrokkenen hard aan is gewerkt. Chapeau voor de inzet,  ideeën en adviezen van al deze mensen. Een van de belangrijkste actiepunten is ‘woningbouw’.  Willen we de voorzieningen behouden dan zullen er woningen bij moeten komen. Het liefst 300!  Maar nu ….hoe verder………..? Er zijn actiepunten geformuleerd maar wie gaat wat oppakken en wanneer kunnen die actiepunten worden gerealiseerd en is daar geld voor gereserveerd?  Een visie is mooi maar onze inwoners willen graag ook weten… Wie, Wat , Waar en Wanneer? KIES Lokaal zal binnenkort een verzoek aan het college doen om de actiepunten/doelen zodanig  uit te werken dat de inwoners van Egmond-Binnen er vertrouwen in hebben dat  daadwerkelijk aan de actiepunten wordt gewerkt en er ook uitzicht is op resultaat…….

 

 

Vergelijkbare berichten