College van Bergen zo snel mogelijk in overleg met de gemeente Heiloo over afslag A9.

Inwoners van Egmond-Binnen en de Heilooer wijk Malevoort zijn ongerust over de toekomstige afslag van de A9 bij Heiloo. De inwoners vrezen dat zij daardoor extra strandverkeer door hun dorp en wijk krijgen. Want dankzij die nieuwe afslag kunnen automobilisten sneller naar het strand komen. Die route leidt op dit moment wel midden door een woonwijk en als gevolg van een verkeerde bewegwijzering over een te smalle Vennewatersweg welke ook nog eens uitkomt in een 30 km zone gebied van het dorp Egmond-Binnen. Dit brengt onnodige en onwenselijke risico’s met zich mee. Daarom heeft de raad van de gemeente Bergen een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders de opdracht krijgt om zo snel mogelijk met Heiloo afspraken te maken over de afwikkeling van het strandverkeer.

De opdracht van de gemeenteraad van Bergen werd unaniem door de raad vastgesteld naar aanleiding van een motie van de coalitiepartijen, KIES Lokaal, D66, CDA en PvdA. De website wordt in een nieuw venster geopendAfgelopen maart heeft de gemeenteraad van Heiloo een motie aangenomen en de burgemeester en wethouders van Heiloo de opdracht gegeven om “Een plan op te stellen voor de noodzakelijke maatregelen voor een adequate afwikkeling van het verkeer van en naar de nieuwe afslag, inclusief een goede oost-west verbinding met een spoortunnel en inclusief een regionaal gedragen visie op de afwikkeling van het kustverkeer”.

Janina Luttik – Swart van KIES Lokaal gaf aan het wenselijk te vinden, ook gezien de motie van Heiloo, dat het college van Bergen zo snel mogelijk in overleg gaat treden met de gemeente Heiloo.

Vergelijkbare berichten