KIES Lokaal in Gemeentekrant

KIES Lokaal wil laten onderzoeken of ‘eigen bijdrage’ voor diensten uit WMO vermindert of afgeschaft kunnen worden


Via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)  kunnen inwoners een voorziening aanvragen. Bv. huishoudelijke hulp, dagbesteding, rolstoel of een vervoersvoorziening. Veel  inwoners vragen een WMO voorziening aan. Hiervoor dient een eigen bijdrage te worden betaald  die wij soms buitenproportioneel  vinden. KIES Lokaal heeft dan ook in de Raad gevraagd om te onderzoeken of die eigen bijdrage niet verminderd zou kunnen worden of in sommige gevallen te laten vervallen. De portefeuillehouder heeft toegezegd dit te onderzoeken en de afspraak is dat hij op korte termijn met een voorstel gaat komen. We houden u hiervan op de hoogte.
KIES Lokaal heeft voorkeur voor een raadszaal in het gemeentehuis
In de vergadering van 29 september hebben wij een stemverklaring afgegeven over de plannen voor een nieuwe raadszaal. Een nieuwe raadszaal op de plek van FRATS, het jongerencentrum op de begane grond in sportcentrum De Beeck ,die kort geleden is afgebrand vinden wij een te grote investering. Wij willen geen luxe pluche maar wel sober en doelmatig. Wij zien liever dat de Raadszaal (en een tweede zaal)  in het huidige gemeentehuis komt. Daar komt namelijk steeds meer kantoorruimte vrij  door de ambtelijke samenwerking met Heiloo, Uitgeest en Castricum.  Aanpassingen kunnen tegen minder kosten, en het gemeentehuis is beter bereikbaar voor de inwoners van Schoorl en De Egmonden. Wij hebben wel vóór een nieuwe Raadszaal gestemd, vanwege de staat van de huidige, alleen de locatie heeft niet onze voorkeur.

Brief van provincie biedt kansen voor het bewonen van recreatiewoningen


Afgelopen weken heeft u in de krant een en ander kunnen lezen over het handhavingsbeleid van permanente bewoning van recreatiewoningen. De provincie heeft 29 september een brief gestuurd naar de gemeente om aan te geven dat er een plan van aanpak moet komen. Maar in die brief staat ook dat de gemeente zélf het beleid bepaald voor binnenstedelijke zomerwoningen (o.a. achter woningen). Dit biedt natuurlijk kansen! KIES Lokaal is blij met die uitspraak en verwacht dat het college dit ook positief oppakt. Welke kansen en mogelijkheden dit gaat bieden kunnen we in dit stadium nog niet zeggen. Maar we hopen dat het college met een voorstel gaat komen om deze huisjes zodanig te bestemmen dat mensen de kans krijgen om voor langere periode in een zomerwoning te verblijven.

kieslokaal_facebooklogo

Vergelijkbare berichten