Persbericht : KIES Lokaal ziet mogelijkheden voor bewoning van recreatiewoningen

Donderdagavond is een raadsbesluit genomen om voor 2015 weer 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de handhaving en controle tegen permanente bewoning van recreatiewoningen. KIES Lokaal stelde voor om dit geld nog niet uit te geven maar de besteding op te schorten totdat er met de raad discussie is gevoerd over het huidige beleid. Dit leidt dan hopelijk tot aanpassingen op het huidige rigide beleid. Het besluit om die 50.000 euro voor handhaven te gebruiken is aangenomen door de Raad. Alleen KIES Lokaal en Gemeentebelangen stemden tegen het raadsbesluit. Janina Luttik-Swart fractievoorzitter van KIES Lokaal vindt het jammer dat de handhaving voorlopig doorgaat maar is positief over de toekomst. “De meeste raadsleden willen op korte termijn de discussie voeren over dit onderwerp. Zij zijn ook benieuwd naar de mogelijkheden om in het bestemmingsplan permanente bewoning van recreatiewoningen onder voorwaarden, op te nemen. Dit stemt ons positief voor de discussie die gekoppeld wordt aan de nieuwe woonvisie voor de gemeente Bergen .” aldus Luttik.

 

Vergelijkbare berichten