Gemeentekrant 04-10-2017 KIES Lokaal – Doorbraak in bewoning zomerhuizen door vasthoudendheid KIES Lokaal

De afgelopen jaren heeft KIES Lokaal erop aangedrongen mogelijkheden te onderzoeken om (tijdelijke) bewoning van zomerhuisjes mogelijk te maken. In eerste instantie leek dit technisch niet mogelijk. Maar KIES Lokaal bleef aandringen en zoeken naar oplossingen. Uiteindelijk ligt er nu een raadsvoorstel om tijdelijke bewoning mogelijk te maken. In de algemene raadscommissie van 14 september hebben wij aangegeven dat de mogelijkheden om een vergunning aan te vragen van toepassing moet zijn op álle legale zomerhuisjes in onze gemeente. Om bewoning van zomerhuisjes toe te staan moet eerst de ruimtelijke visie worden gewijzigd. Hiervoor is voor de raadsleden deze maand een bijeenkomst georganiseerd om nieuwe  kaders te bespreken. Met de huidige ruimtelijke visie is bewoning van zomerhuizen niet mogelijk.  Het is de bedoeling dat door de wijziging, eigenaren van zomerhuisjes in aanmerking kunnen komen voor een vergunning tijdelijke bewoning. Dit als het huisje voldoet aan de dan geldende voorwaarden in de ruimtelijke visie.  Met deze vergunning is het mogelijk om voor langere periode het huisje te laten bewonen. Natuurlijk moet dan ook het handhavingsbeleid hierop worden aangepast!  Immers de eigenaar heeft nu de gelegenheid om bewoning van het zomerhuis te legaliseren waardoor handhaving achterwege kan blijven.  Op 5 oktober wordt dit onderwerp in de raad besproken. Voor meer info  www.kieslokaal.nu of telefonisch bereikbaar op 0622424944.

Vergelijkbare berichten