KIES Lokaal : aandacht voor de zorgen van straling UMTS mast

In de raadsvergadering van 9 maart heeft KIES Lokaal samen met de VVD een motie ingediend om een lokaal onderzoek te steunen.  Dit onderzoek, op initiatief van een homeophatisch arts (tevens regulier huisarts), wordt bij een groep mensen, die zich hiervoor vrijwillig aanbiedt, bloed onderzocht. Het doel is om aan te tonen of er veranderingen in het bloedbeeld ontstaan welke mogelijk veroorzaakt worden door EMS (electro magnetische straling).  KIES Lokaal en VVD hadden graag gezien dat de gemeente de kosten van het bloedonderzoek zou vergoeden (€ 20,00). Dit voorstel kreeg geen meerderheid in de Raad. Wél is met een meerderheid van de Raad afgesproken dat meer aandacht besteed zou moeten worden aan informatie over EMS straling en welke invloed deze straling op onze gezondheid heeft. Mensen zouden namelijk ook zelf een aantal maatregelen kunnen treffen om straling binnenshuis te verminderen. Hiervoor hebben KL, VVD en PVDA om een extra informatiebijeenkomst gevraagd  waarbij partijen in gesprek gaan om inwoners beter van informatie te voorzien over de invloed van EMS op onze gezondheid.

Vergelijkbare berichten