KIES Lokaal : Laatste nieuwtjes

Huurmogelijkheden voor jongeren in Schoorl

Afgelopen raadsvergadering van 2 februari werd het bestemmingsplan Heereweg 65-69 gewijzigd vastgesteld. Op de plek van het vroegere uitgaanscentrum Altamira worden 27 sociale huurwoningen gebouwd. KIES Lokaal heeft  het college opdracht gegeven om minimaal 7 woningen met een jongerencontract te verhuren. Dit betekent dat jongeren  t/m 28 jaar voorrang krijgen. Schoorl heeft jongerenwoningen hard nodig. Deze opdracht van ons draagt hiertoe bij. Het jongerencontract is voor 5 jaar met een optie van 2 jaar extra.

 

Parkeren in het groene hart van Schoorl

In het voorgestelde raadsbesluit het plan van de wethouder om een parkeerterrein voor 150 auto’s (1/2 voetbalveld groot) aan te leggen. Dit past niet bij een open, groen karakter.

In diezelfde vergadering heeft KIES Lokaal ism André van der Leij  van de PvdA dan ook een amendement ingediend om van dit authentieke stukje Schoorl GEEN enorme parkeerplaats te maken. Wij denken dat een terrein voor 75 parkeerplekken heel mooi past. Gelukkig begreep een ruime meerderheid van de Raad dit ook en stemde zij in met het kleinschaliger plan met respect voor het vrije uitzicht en het dorpse karakter.

Onderzoek om het  oude politiebureau voor de woningmarkt te behouden zal ook worden gedaan en  beplanting zal zodanig worden aangepast dat het uitzicht op het groene hart en het gezicht op de molen voor de toekomst behouden blijft. De keren per jaar dat het extreem druk is kan worden opgevangen door het grote veld als overloop terrein te gebruiken. Daarnaast willen we ondergrondse parkeervoorzieningen stimuleren bij opknappen centrum.

 

Adelbertterrein biedt kansen voor woningbouw!

Als de 3 Egmondse verenigingen gaan fuseren komt het Adelbertterrein vrij. Deze locatie zou een prachtige plek zijn voor woningbouw. In de Raadsvergadering van 20 december heeft KIES Lokaal een toezegging gekregen van de wethouder dat hij met de provincie NH in overleg gaat om deze locatie daarvoor te bestemmen. Immers in Egmond-Binnen staan de voorzieningen onder druk omdat het dorp in rap tempo vergrijst.

 

Beeldvorming

Tot slot de beeldvorming door de social media. We zien regelmatig halve en hele onwaarheden voorbij komen. Wees kritisch in wat u voor waarheid aanneemt.

Er zitten altijd twee kanten aan het verhaal. Voor meer info www.kieslokaal.nu

 

Vergelijkbare berichten