Raadsvergadering 04-03-2021

Tijdens de Raadsvergadering 4 maart 2021 heeft KIES Lokaal in de raadsvergadering vragen gesteld aan het college over diverse zaken die ons en u bezighouden. Ook zijn een tweetal moties mbt wonen ingediend.

WONINGBOUW KERKPLEIN

Zeg KIES Lokaal dan zeg je wonen. Vanaf dat bekend is dat de r.k. kerk op het plein niet meer in gebruik zou zijn hebben wij ons ingezet om zoveel mogelijk op lokaal in te zetten. Middels moties in de gemeenteraad hebben wij  de wethouder op pad gestuurd. Zijn opdracht was om de lokale ondernemers zoveel mogelijk bij de nieuwbouw te betrekken en de nieuw te realiseren woningen zoveel als mogelijk te bestemmen voor vooral starters en doorstromers/ouderen uit het dorp zelf. Een enorme berg werk is verzet door de De Dorps Vereniging Egmond Binnen (DVEB). KIES Lokaal heeft diep respect voor deze vrijwilligers die hun dorp op handen dragen. De vragen aan de wethouder gesteld zijn (grotendeels) beantwoord in het persbericht dat u ook op onze website vindt. De overige beantwoording zullen wij ook delen.

RANDWEG EGMOND-BINNEN

Voor de zoveelste keer vond er afgelopen week een aanrijding plaats op de Randweg in Egmond-Binnen. Dit keer niet alleen blikschade maar ook persoonlijk leed. KIES  Lokaal, die al vanaf 2016 aandacht vraagt voor deze gevaarlijke kruising, wilde dan ook graag weten of en wanneer er iets aan deze verkeerssituatie gedaan wordt. In de beantwoording gaf wethouder Bekkering aan er druk mee bezig te zijn, de afspraak met de Provincie heeft en ook dat hij blij is met de ondersteuning vanuit de bevolking. De petitie, Kruising N512 – St. Adelbertusweg moet veiliger, geïnitieerd  door Anouk Hollenberg is inmiddels bijna 1000 keer ondertekend.

FIETSPAD SCHOORL

Andere problematiek speelt in Schoorl. Aan de Blijdensteinsweg in Schoorl is een probleem met verstuivende zandduinen. Het aldaar liggende fietspad, ook onderdeel van een internationale kustroute, wordt compleet ondergestoven zodat een normaal gebruik van het fietspad niet kan plaatsvinden. Afgelopen week heeft een ploeg vrijwilligers van o.a.de Fietsersbond het pad zandvrij gemaakt. Wij zijn natuurlijk blij met dit initiatief daar de eigenaar Staatsbosbeheer in gebreke is gebleven. Aan de wethouder is gevraagd dit op te lossen voor de toekomst en de verantwoordelijkheid daar te leggen waar die hoort.

INGEDIENDE MOTIES

Er is landelijk een samenwerking tussen 34 landelijke organisaties mbt woningbouw. Zij hebben de Actieagenda Wonen ontwikkeld. Deze agenda moet er voor zorgen dat eindelijk sneller gebouwd kan worden. Graag zou KIES Lokaal zien dat onze gemeente zich aansluit. Zij willen  o.a. een minister van Wonen die de regie neemt. Nu is het, zeker in onze gemeente, ook nog vaak de Provincie die extra vertragend werkt. De motie heeft het niet gehaald. Groen Links, VVD, BBB en Gemeentebelangen stemden tegen. Jammer dat zij de noodzaak van versnellen en samenwerken niet zien.

De tweede door KIES Lokaal ingediende motie kwam er glansrijk doorheen. Deze motie betreft Delversduin. De opdracht aan het college is  om voor 25% meer middenhuur te gaan. Dit bovenop de al geplande 40 % sociale koop-en huur en de twaalf middenhuur woningen die ingepland zijn. De eigenaar BPD zal wat ons betreft mee moeten bewegen want bouwen voor de regio en de MRA (Metropool Regio Amsterdam) gaat de nood voor onze woningzoekenden niet lenigen. Er zijn natuurlijk al onderzoeken gedaan maar dat is al even terug. KIES Lokaal weet dat het probleem alleen maar groter wordt. Meten is weten dus mail ons, voor jezelf, je buren, je opa en oma,  op info@kieslokaal.nu. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens.

Vergelijkbare berichten