Huishoudboekje op orde brengen.

Opnieuw werd ik deze week geconfronteerd met onze enorme schuldenberg. De treasury-commissie deed aan mij verslag van de stand van zaken met betrekking tot onze leningen. Afgelopen jaren is onze schuld opgelopen naar 90 miljoen euro bruto. ( 80 miljoen netto) Wij betalen over deze schuld 3 miljoen euro rente per jaar. Dat geld kunnen we dus nergens anders meer voor gebruiken en U moet dit opbrengen.

Het is buitengewoon jammer dat deze schulden zo zijn opgelopen. De gemeente Bergen leeft boven haar stand. Wij geven structureel te veel geld uit. Ook nu nog. Veel uitgaven liggen vast, ( vanuit het Rijk gestuurd en opgelegd) afspraken zijn gemaakt. Het is daarom bijzonder lastig om minder uit te geven. Toch moet dat de komende jaren gaan gebeuren. Wij willen namelijk dat onze schulden de komende jaren gaan dalen!. Al zal de praktijk wel zijn dat we in een gunstig geval niet verder komen dat we de schulden minder snel kunnen laten stijgen. Dat komt dus omdat we in voorgaande jaren al zoveel hebben vastgelegd.

Omdat we als coalitie beslist niet meer willen dat onze woonlasten verder stijgen (de gemeente Bergen staat al in de top 10 duurste gemeenten om te wonen) moet er bezuinigd worden op onze uitgaven. Dat is erg lastig omdat , zoals gezegd, veel uitgaven vast liggen. De gemeente Bergen kan eigenlijk alleen nog minder uitgeven door subsidies te stoppen of de kwaliteit van de uitvoering te verminderen. Ook het populair roepen dat er wel minder ambtenaren kunnen werken in het gemeentehuis is niet zo maar mogelijk. Je moet dan eerst goed weten welke taken de gemeente niet meer zal uitvoeren.

week14_donaldduck

Uit de Donald Duck van deze week.

Wat stellen wij u nu voor aan begrotingsaanpassingen?
Gemeenten hebben daartoe twee mogelijkheden. Ze  kunnen simpelweg minder uitgeven en aan de andere kant kan een gemeente zorgen voor meer inkomsten, waarbij het voor ons College belangrijk is om de lasten voor onze inwoners niet te verhogen. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Er is dus kritisch gekeken naar de uitgavenkant. Enerzijds is er opnieuw flink geschraapt over de bestaande budgetten en anderzijds wordt een taakstelling voorgesteld op de loonkosten van het ambtelijk apparaat. Dat schrapen is een paar jaar terug al eens gedaan en kon daarom nog maar beperkt opleveren. Toch was het mogelijk om structureel een paar ton minder te begroten op de apparaatskosten. Als voorbeeld wil ik noemen, het feit dat er minder gekopieerd hoeft te worden waardoor op zo’n post dus minder hoeft te worden begroot. Het inleveren op de loonkosten is mogelijk door de komende jaren door  natuurlijk verloop in te krimpen, door bijvoorbeeld pensionering.

Dit tezamen, leidt tot een structurele besparing. Dan zijn we er helaas nog niet. Daarom is ook voorgesteld om naar de inkomstenkant te kijken. Omdat we hebben aangegeven de lasten voor de inwoners niet te verhogen, is voorgesteld de blik te werpen op de toeristenbelasting. De toeristenbelasting wordt opgebracht door de toeristen die in onze gemeente overnachten. Het belast onze inwoners dus niet. Precies zoals we met elkaar hebben afgesproken. Deze extra inkomsten maken het mogelijk om de kwaliteit van onze omgeving in stand te laten. Daar zijn alle ondernemers en zeker die in de toeristische sector, maar ook onze inwoners bij gebaat. Onze bezoekers komen naar de gemeente Bergen, juist omdat wij een mooi buitengebied hebben, een reddingsbrigade, mooie en goed onderhouden recreatieve fietspaden, een schoongemaakt strand, mooie boulevards, een goed gesponsord museum, geweldige evenementen, enzovoort.

Onze gemeente valt niet uit de toon in vergelijking met andere toeristische gemeenten. (Bloemendaal €1,95, Noordwijk € 2,10, Den Haag € 2,54) Deze cijfers zijn uit 2013. Deze gemeenten zullen ze ongetwijfeld nog aanpassen  in hun begrotingen van  2015.

Rob Zeeman wethouder gemeente Bergen NH

Vergelijkbare berichten