Traditionele BBQ en jaarlijkse foto college

In het coalitieakkoord hebben we onder andere afgesproken dat we gaan kijken of een kindvriendelijker beleid mogelijk is met betrekking tot de toeristenbelasting. Nu is het tarief €1,45 euro per persoon per nacht ongeacht hoe oud deze persoon is. Kinderen die in de gemeente Bergen overnachten bijvoorbeeld als ze op schoolkamp zijn, betalen daardoor een onevenredig relatief hoog tarief. Dat maakt de gemeente Bergen onaantrekkelijk voor deze groepen. We gaan daarom een onderzoek doen om te kunnen afwegen of een ander systeem mogelijk is om de toeristenbelasting te innen. In het portefeuilleoverleg van maandag hebben we daarom de onderzoeksvraag geformuleerd en gaan we de komende maanden bekijken of een nieuw systeem haalbaar is. Vanzelfsprekend moet zo’n nieuwe systematiek wel garanderen dat we minstens hetzelfde bedrag ophalen als met de huidige systematiek van een tarief per overnachting.

 

1

Maandagmiddag hebben we het collegeprogramma op hoofdlijnen gepresenteerd aan het managementteam van de gemeente. Dat is belangrijk omdat de ambtenaren moeten weten welke richting het opgaat. Deze richting moet zijn weerslag weer krijgen in de begroting 2015 van volgend jaar. Aansluitend had Hetty Hafkamp ons uitgenodigd voor een hapje en een drankje bij haar thuis. Gezellig en heel aardig.

’s Avond de eerste algemene ledenvergadering van KIESlokaal. Deze vergadering is bedoelt om verantwoording af te leggen aan de leden. De leden bepalen uiteindelijk welke richting we met elkaar opwillen. Belangrijkste kernwoorden voor KIESlokaal zijn:

2

Het was een positieve avond. We mogen echt trots zijn met wat we al hebben bereikt.

Dinsdagochtend is voorbehouden aan het collegeoverleg. Dan passeren alle te nemen besluiten in de breedste zin. ’s Middags nog even naar de ijsbaan in Bergen. Een paar weken geleden gaf het bestuur van de ijsbaan te kennen er grote problemen mee te hebben dat Woodlands op datzelfde terrein er mogelijk evenals voorgaande jaren niet goed de afspraken na te komen. Een evaluatie ter plaatse was daarom gewenst. Dit jaar was het veel beter afgerond door Woodlands, maar het lijkt wel handig om nog eens goed naar de gebruikersovereenkomst te gaan kijken en goed met elkaar af te spreken wie nu waar verantwoordelijk voor is. Dat gaat de komende weken gebeuren en we zullen dan ergens in september/oktober de afspraken bekrachtigen.

3

Gevraagd naar de bedoeling van het stukje grond naast de ijsbaan blijkt dat hier ook vragen over gesteld kunnen worden. Wie tuint hier bijvoorbeeld? We gaan het uitzoeken.

Dinsdagmiddag werd de raadsvergadering van afgelopen donderdag nog afgerond en werd gesproken over de perspectiefnota. De perspectiefnota is vanwege de verkiezingen beleidsarm opgezet. De afspraken van het huidige college en de laatste stand van de financiële zaken zijn ook niet meegenomen, waardoor de politieke waarde nog maar zeer beperkt was. Wel heb ik de Raad maar vast duidelijk gemaakt dat we minder geld zullen ontvangen van het Rijk. We zullen dus extra moeten bezuinigen.

4

De verslaggeefster van het NH-dagblad heeft mooi de essentie van de vergadering opgeschreven.

 

De dag werd afgesloten met de traditionele BBQ. Hetty deed het openingswoordje. Ik kon niet zo lang blijven, want onze jongste dochter had die avond haar musical van groep 8. Erg mooi om te zien. Het was ook een mooie afwisselende musical waarin een van de diepere vragen was op wie Mark Rutte nou toch wel verliefd was.

5

6

Alle raadsleden en burgermeester voor de jaarlijkse foto.

 

Woensdag is het PORA-dag. Dat betekent dat je spreekt met de wethouders uit de regio Alkmaar. Dit keer was het thema ‘regionale arbeidsmarkt’. Er is een hele organisatie opgetuigd om mensen in contact te brengen met mogelijke werkgevers. Er worden vele doelgroepen onderscheiden en er wordt ook goed nagedacht wat nog wel en niet mogelijk is. Tja, op zich prima natuurlijk, maar met 10% werkloosheid in onze regio klinkt het ook wel als water naar zee dragen. Er is simpelweg niet voldoende werk in onze regio. Ik las een mooi artikel in de krant op zondag van de heren Willem Vermeend en Rick van der Ploeg. Beiden stellen dat:

De werkgelegenheid is niet gediend met belastingverhogingen of belastingdrukverschuivingen. Verreweg de beste methode om banen te scheppen is een verlaging van de werkgevers- en werknemerswig, met name in het mkb en een ruimere kredietverlening. De wig-verlaging moet werden betaald uit de opbrengst van lagere collectieve overheidsuitgaven. Deze liggen in 2014 boven de 50% van het BBP, ver boven dat van de meeste westerse industrielanden. Dit veel te grote overheidsbeslag gaat ten koste van dynamiek en werkgelegenheid in de marktsector, terwijl de banen juist door ondernemers gecreëerd moeten worden. Daar moet de focus liggen.

7

8

Ik ben het hier van harte mee eens. De overheid is te groot en kan/moet een maatje kleiner.

Vergelijkbare berichten