Kranenburg, JOEB en de Brandweer

Je kunt duidelijk merken dat het reces is begonnen. Mijn agenda oogt een stuk rustiger. De gebruikelijk portefeuille-overleggen met de ambtenaren gaan echter wel gewoon door. In dit type overleggen worden de lopende zaken besproken. Ik heb immers al enkele toezeggingen gedaan aan de raad:
1. Een overzicht van projecten en ontwikkelingen op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling op de gemeentelijke website, zodat iedereen met enkele klikken zich een beeld kan vormen.
2. Een antwoord op de vraag of de programma’s in de begroting ook voorzien kunnen worden van effect-indicatoren danwel prestatie-indicatoren zodat de raad met deze cijfers makkelijker kan beoordelen of het college wel de gevraagde doelstellingen heeft bereikt.

Daarnaast moet het college uitvoering geven aan het coalitie-akkoord. Hierin zitten ook directe opdrachten waar ik als lid van het college verantwoordelijk voor ben. Een voorbeeld is de wens om een kindvriendelijker stelsel voor de toeristenbelasting te ontwikkelen. Ook dat wordt besproken.

81

’s Middags stond een afspraak op de agenda om kennis te maken met Kees Wieringa (directeur van Kranenburgh). Een van de vragen van de heer Wieringa was of de vrijwilligers van het Sterkenhuis wellicht in een andere locatie dan de Berkenlaan hun werkzaamheden kunnen verrichten. Het gebouw aan de Berkenlaan wordt namelijk de komende maanden door een aannemer gebruikt ivm de bouw van het Posthuys appartementencomplex achter het voormalig postkantoor in Bergen. Kranenburgh zelf heeft voor deze vrijwilligers geen ruimte beschikbaar. Hoewel ik best wil meedenken aan een oplossing is deze vraag de directe verantwoordelijkheid van de directeur zelf. In Kranenburgh is momenteel een viertal exposities te bezoeken, desondanks oogt het gebouw nog steeds leeg. Maar, zo begrijp ik, wordt je oog wel gevangen door de kunst zelf. Er is weinig dat je afleidt, zeg maar.
82

Op de foto de heer Wieringa. Een zeer bevlogen man die zich er goed van bewust is dat alle inwoners van de gemeente Bergen op een indirecte manier bijdragen aan het succes van Kranenburgh.
http://www.kranenburgh.nl/agenda

Dinsdagochtend de reguliere Collegevergadering, gevolgd door het persmoment. Er is dan gelegenheid voor de veelal lokale pers om vragen te stellen over de die ochtend genomen besluiten. Dit keer onder andere het besluit om ondergronds (in speciale afvalputten) het huisvuilafval te deponeren. Een hele goede ontwikkeling voor een veel nettere omgeving.

’s Middags tijd om mijn telefoon en digitale sleutel in te leveren in Heerhugowaard bij mijn vorige werkgever. Had ik door tijdgebrek namelijk nog steeds niet gedaan. Meteen mijn vroegere collega’s weer even opgezocht in de kazerne. Het nieuwe management van de brandweer (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord) was net bekend geworden. Gaf een hoop stof tot bespreken, want langzaam maar zeker worden de contouren van de nieuwe brandweer duidelijk. Bastiaan maakt even een selfie.

83

 

Woensdagochtend kennisgemaakt met de dorpsraad van Bergen aan Zee. Dat was erg leuk om mee te maken. Het is fijn om mensen te ontmoeten die zich verbonden voelen met hun eigen omgeving en daar dan ook wat voor over hebben. Natuurlijk is er altijd wel wat te verbeteren. Een bushokje dat eigenlijk op een betere plaats kan staan. Liever wel verlichting langs de Zeeweg ri Bergen aan Zee, dat soort zaken. Maar ook de opmerking dat inwoners ook zelf het gras kunnen maaien wanneer de gemeentemannen het te druk hebben elders. Kortom een positieve bijeenkomst in hotel Victoria. (Helaas vergeten een fotootje te maken)
De middag werd gevuld met diverse gesprekken in mijn kamer.
Donderdag samen met collega-wethouder Peter van Huissteden een gesprek over diverse bouwlocaties in Egmond aan den Hoef, ambtelijk overleg over diverse bouwprojecten en een afstemmingsoverleg over het te vormen strandbeleid. Het beeld om een apart strandbeleid voor Camperduin te hebben zit mij nog steeds niet lekker. Ik houd niet zo van aparte beleidsplannetjes als dat niet echt nodig is. Een strandbeleid voor onze hele gemeente lijkt mij wel zo duidelijk. Waarom zou dat niet kunnen?

 

84 85

Donderdagavond even het huidige Joeb in Egmond-Binnen bekijken. Joeb krijgt een nieuwe locatie, liefst bij De Schulp. Dat kan, maar de kosten mogen niet te veel oplopen!

 

Daarna samen met Janina naar Egmond aan den Hoef naar het timmerdorp. Jan Houtenbos, raadslid, was daar ook actief als timmerman.
86
Gelijk ook maar even langs de kermis in Egmond aan den Hoef. Noor was met mij mee en ze had zin in een suikerspin. Lamoraal zag vanaf zijn sokkel dat het goed was.

87
Was getekend, Rob Zeeman.

Vergelijkbare berichten