Van samenwerken in de BUCH tot lokale trots op Kunst10daagse

Woensdag 8 oktober kwam de stuurgroep BUCH opnieuw bijeen. Deze stuurgroep, waarin de burgemeesters, gemeentesecretarissen en af en toe ook een wethouder bijeen komen, spreekt zich als eerste uit over de voortgang van het bureau, dat een onderzoek doet naar de mogelijke samenwerkingsmogelijkheden tussen de gemeenten Bergen-nh, Castricum, Heiloo en Uitgeest. Het resultaat van dit onderzoek zal in januari 2015 door de diverse gemeenteraden worden besproken. Besloten zal dan worden of de vier gemeenten verder met elkaar gaan samenwerken. De discussie zal met name gaan over de mate waarin er zal en kan worden samengewerkt. Gaan we over tot een ambtelijke fusie of houden we het op samenwerken daar waar meerwaarde  kan ontstaan? Het is daarbij overigens niet de bedoeling dat de gemeenten hun zelfstandigheid op zullen geven.

week18_buch

Er wordt vooral op gelet of er gescoord kan worden op de drie K’s. Dat zijn de K’s  van Kosten, Kwaliteit en Kwetsbaarheid. Als er verregaand wordt samengewerkt moet het straks goedkoper kunnen, moet de kwaliteit van werken  toenemen en moet de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie afnemen. Zelf vind ik het van belang of we er straks nog wel van verzekerd kunnen zijn dat de ambtelijke organisatie de gemeenten nog wel goed kennen. Ik vind het al een hele opgave om de gemeente Bergen goed te overzien. Bergen bestaat op zich uit vele kernen, die ieder op zich behoorlijk van elkaar verschillen. Zijn de ambtenaren straks in staat om ook de gemeenten Heiloo, Castricum en Uitgeest er bij te doen? Natuurlijk kun je dit op zich ook weer organisatorisch oplossen. Maar toch, we spreken wel over een behoorlijk groot gebied. Ik zeg jullie eerlijk: ik kom tot nog toe eigenlijk nooit  in Castricum of Heiloo, maar wel in Alkmaar! Maar de Egmonders daarentegen komen wel vaak in Castricum of Heiloo.

week18_buch2

Landelijk Overleg Kust
Donderdag 9 oktober hebben Odile Rasch en ik de oprichting van  het  Landelijk Overleg Kust (LOK) in het provinciehuis in Den Haag bijgewoond. Dit overleg moet een vervolg worden op het Deltaprogramma 2015, waarin diverse afspraken zijn gemaakt om Nederland veilig te houden voor water. Wat mij vooral opviel is dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu iets makkelijker aankijkt tegen kansen om te bouwen in de kustlijn dan de verschillende hoogheemraadschappen. Het ministerie stelt dat bouwen best moet kunnen als je maar rekening houdt met een mogelijk hogere waterstand in de toekomst. Hoogheemraadschappen zitten er wat strakker in en nemen hierin simpelweg minder risico. Dit is belangrijk voor de gemeente Bergen aangezien er best vaak een verzoek langs komt om te mogen bouwen aan de kustlijn. Dat wordt vrijwel altijd afgewezen omdat het Hoogheemraadschap dit niet ziet zitten. Echter nu het ministerie hier minder strak in zit, geeft dat mogelijk ruimte om in de toekomst toch ontwikkelingen mogelijk te maken.

week18_lok week18_lok2

Algemene Raadscommissie 9 oktober
Die avond volgde de Algemene Raadscommissie (ARC) vooral gewijd aan de begroting 2015. Het werd een nogal vreemde vergadering. Hoewel er al verschillende zogenoemde technische sessies waren georganiseerd waarin de diverse fracties  alle mogelijke vragen hadden kunnen stellen werden er toch weer veel nieuwe  technische vragen gesteld. Dat werden er zoveel dat pas om 21.30 de eerste vragenronde was afgelopen. Het effect hiervan was dat het college zich uiteindelijk beperkte tot het beantwoorden van slechts enkele vragen. Sneu voor de fracties die zich wel gericht hadden op politieke vragen. Zelf ben ik ingegaan op het belang van het verhogen van de toeristenbelasting, de wens van de raad om onderzoek te  doen naar een ander systeem en het beeld dat deze middelen onze gemeente juist aantrekkelijk moet kunnen houden. We hoeven immers niet te bezuinigen op de kwaliteit van onze omgeving. Ik merk dat het een lastig verhaal is. Er is geen directe relatie tussen de opbrengst van de toeristenbelasting en de uitgaven van de gemeente aan de diverse voorzieningen. Deze uitgaven zijn slechts indirect te relateren aan de inkomsten uit de toeristenbelasting. Ook heb ik goed geluisterd naar de insprekers. Allen gaven aan dat het college meer aandacht zou moeten besteden aan het gegeven of iedere ondernemer wel voldoende afdraagt aan toeristenbelasting en vooral of de particuliere verhuur wel voldoende in beeld is als afdrager van toeristenbelasting. Dit zijn precies de elementen die ik mee zal nemen in het onderzoek naar een alternatief systeem.

week18_arc

week18_toeristenbelasting

Wijkverenigingen Egmond-Binnen
Dinsdag 14 oktober had ik een gesprek met de wijkvereniging van Egmond-Binnen. Dit soort gesprekken zijn erg interessant. Zaken die de inwoners direct raken, kunnen worden besproken. Natuurlijk hebben we het gehad over de mogelijke aansluiting op de A9, waardoor meer sluipverkeer door Egmond Binnen mogelijk zal worden. Het ging ook over de vele vliegtuigen die over Egmond Nederland binnen komen, maar we hebben ook gesproken over JOEB. Er staat al heel lang geld gereserveerd voor een nieuw jongerencentrum, echter de laatste berekeningen geven aan dat er veel meer geld nodig is om JOEB te kunnen bouwen bij De Schulp , het dorpshuis van Egmond- Binnen. Dat geld is er echt niet, dus moet er nog eens kritisch gekeken worden wat wel mogelijk is.

week18_wijkverenigingenEB

Het OLGB (Overleg Landelijk Gebied Bergen) vond deze keer plaats op locatie bij Thomas Pepping in zijn bollenschuur in Egmond aan den Hoef. In het OLGB zijn diverse partijen vertegenwoordigt: PWN, Hoogheemraadschap, enkele ondernemers uit de gemeente Bergen, de gemeente zelf.

Een belangrijk resultaat dat de afgelopen periode is behaald, is de aanleg van een pompsysteem bij de rotonde van Egmond aan den Hoef. Deze pomp stelt de bollenboeren uit deze omgeving in staat om bij droogte water te sproeien over hun land. Dit water wordt dan opgepompt uit de natte delen van de polder. De pompunit bevindt zich geheel onder de grond.

week18_olgb week18_olgb2

Kunst10daagse
Dit weekeinde is de Kunst10daagse weer begonnen. Ooit gestart om het toeristenseizoen wat te kunnen verlengen en nu uitgegroeid tot een evenement met landelijke uitstraling. Ongelofelijk wat was het druk in de kern Bergen. Als ik aan de Kunst10daagse denk, dan zie ik Eric Winder. Het evenement moet voor hem wel de klapper van het jaar zijn. Ook deze keer zeer toegankelijke  schilderijtjes van mooie locaties in Bergen voor een leuke prijs. Na de eerste dag al bijna de helft van het werk verkocht. Knap hoor.

week18_kunst10daagse

Was getekend, Rob Zeeman, wethouder gemeente Bergen nh.

Vergelijkbare berichten