De gemeente ten dienst van de inwoner.

Het zou handig zijn,  indien de inwoners van de gemeente Bergen, op eenvoudige wijze,  op de website van de gemeente kunnen zien waar welke projecten in voorbereiding zijn en welke nog op de rol staan. Gewoon via een plattegrond van de gemeente zien waar wat gebeurt. Je klikt op de locatie en vervolgens word je doorgelinkt naar de informatie over het project. Je ziet dan bijvoorbeeld  foto’s of een impressie  van hoe iets zal worden. Dit klinkt niet ingewikkeld, maar dat is het wel. Ten eerste moet je duidelijk maken hoe zo iets zou kunnen werken, vervolgens moet dit gemaakt worden op de website en tegelijk moet worden afgesproken hoe dit kan worden bijgehouden. Ik hoop dat dit gaat lukken. Dit idee is deze week in ieder geval ambtelijk uitgezet.

Een ander idee is dat we als gemeente aansluiten bij een landelijke App. De OmgevingsAlert App. Inwoners kunnen zich gratis abonneren op deze App, die bijhoudt welke vergunningen in de gemeente worden aangevraagd. Dat wil zeggen dat de informatie van de gemeentepagina dan vanzelf via je telefoon naar je toe wordt gezonden. Je kunt ook instellen tot hoe ver van je huis je meldingen wilt krijgen. Dit is erg service gericht. Het lastige is echter dat de bedrijfsprocessen hier nog niet voor ingericht zijn. Heeft iets te maken met de postcode-indeling. Dit is echter zo handig dat we dit wel voor elkaar moeten krijgen. Wordt vervolgd.

Het Raadsgesprek
Donderdagavond vond al weer het tweede raadsgesprek plaats. Inwoners en belanghebbenden kunnen in zo’n gesprek een idee, plan of vraag naar voren brengen. De hele raad luistert. Dat scheelt veel tijd, want voorheen moesten mensen alle fracties apart af.

week13_raadsgesprek

Diezelfde avond is ook gesproken over de toekomst van “het Oude Hof”. Niet zozeer het gebouw van Blooming, maar eerder het bosgebied hierom heen. Er zijn vele gebruikers van dit gebied en ieder heeft zo weer zijn/haar  eigen belang. Rode draad is dat het parkeren nu nog in het bos plaatsvindt. Het beeld is dat dit op een andere manier moet worden opgelost.

Slotruïne Egmond aan den Hoef
Op vrijdag vond een gesprek plaats met een bureau dat een quick scan heeft uitgevoerd voor het gebied rondom de slotruïne in Egmond aan den Hoef. De coalitie heeft aangegeven een ontwikkelingsplan voor dit gebied te gaan maken. Nu kost dit gebied ons naar schatting een kleine €50.000,- per jaar  en we denken dat we het verhaal van deze historische plek, die een grote plaats in de geschiedenis heeft,  beter tot uitdrukking zouden kunnen laten komen. Dat hoeven wij niet per se zelf te doen, want dat hoeft geen kerntaak van de gemeente te zijn. Mogelijk zijn er dus mensen, organisaties, instellingen of wie dan ook die deze locatie beter voor het voetlicht weten te brengen. We zullen dit in het ontwikkelingsplan beschrijven. Het gesprek met het bureau heeft een eerste aanzet gegeven om dit plan vorm te gaan geven.

week13_slot

Bello weer even terug in Bergen
Op zaterdag werd Bello onthaald door Odile. Voor één dagje werd Bello uitgeleend aan Bergen. Dit in het kader van het 100-jarig bestaan van deze locomotief, die zo veel jaar de route  Alkmaar-Bergen-Bergen aan Zee vv heeft gereden. Ik sprak met een aantal al wat oudere heren die zich nog wisten te herinneren hoe dat was. Dik vijftig jaar geleden dus. Ik begrijp heel goed dat er nog velen zijn die deze trein weer  een kans zouden willen geven om deze route opnieuw te laten rijden. Hoe nostalgisch zou dat toch zijn?

week13_bello

Vergelijkbare berichten