De week van Rob Zeeman: Van ontwikkelingen Egmond aan Zee, werkbezoek TAQA tot windmolens.

Woensdagavond 1 oktober  werd er een cursus georganiseerd door onze Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De cursus ging over de rol van de locoburgemeester in het geval zich een ramp voordoet in de gemeente. Dat zo’n cursus handig is, blijkt wel uit het feit dat een locoburgemeester heel vaak als eerste wordt geconfronteerd met de eerstelijns rampen bestrijding. De belangrijkste rol is dat je het crisisteam voorzit en dat je als spreekbuis fungeert naar de media.

week16_veiligheidsregio

Ook een bezoek gebracht aan Willem de Ruiter, de voorzitter van de stichting Bregtdorp  “Houden zo”  in Schoorl. Hij vertelde mij dat al jaren gewerkt wordt aan een woningbouwproject. Punt daarbij is dat een aantal wegen nog niet goed is aangesloten op de bestaande wegen. Dat komt omdat sommige stukjes grond nog van de projectontwikkelaar zijn. Omdat de Teun de Jagerschool meer leerlingen heeft gekregen en het daardoor dus drukker in de omgeving is geworden, wordt het nadrukkelijk tijd om de verbindingen ter plaatse te optimaliseren zoals ook is bedoeld. Zijdelings kwam ook het parkeerterrein aan de orde (direct naast het terrein waarop de kofferbakmarkt word georganiseerd). Het verbaasde mij wel dat dit terrein zomaar gebruikt kan worden om te parkeren.

week16_Bregtdorp week16_kofferbak

Ontwikkelingen Egmond aan Zee
Er bereikte mij ook signalen dat er in Egmond aan Zee meer onrust aan het ontstaan is over een aantal ontwikkelingen. Het gaat dan met name over de bowlinglocatie en de locatie VVV – postkantoor aan de Voorstraat (Agnesplein). De zorg over de bowlinglocatie gaat over de hoogte van de aanbouw aan de Kennedyflat. Er is toestemming gegeven voor een aanbouw die ongeveer even hoog is als de flat zelf, maar de ontwikkelaar zou liever een aanbouw maken die hoger wordt dan de flat. Hiervoor heeft de ontwikkelaar steun gekregen van de welstandscommissie. Op zich heb ik er zelf ook geen problemen mee, maar zoals dat hoort heeft de gemeenteraad het laatste woord. Het College van de gemeente Bergen heeft zich hier trouwens nog helemaal niet over uitgesproken.

We willen in ieder geval niet dat het opknappen van de Werflocatie vertraagd zal worden. In het ontwerpbestemmingsplan wordt nog gewoon uitgegaan van de lage variant.

week16_agnes1 week16_agnes2

Voor het Agnesplein heeft een ontwikkelaar een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een supermarkt en woningen. Deze ontwikkelaar doet dat omdat het College heeft besloten dat deze locatie zich goed zou lenen voor een supermarkt. Er zijn wel wat mitsen meegegeven aan het plan. Zo moet de supermarkt goed ingepast kunnen worden en voorzien zijn van een parkeergarage. Op zich logische eisen, want de beschikbare ruimte is niet groot. Een supermarkt is belangrijk voor Egmond aan Zee, want bekend is dat supermarkten een goede publiekstrekker zijn waar ook de overige middenstand voordeel bij kan hebben. De exacte invulling staat echter nog niet vast en wordt nog uitgewerkt. Om deze reden kan ik ook  nog geen (uiteindelijke) tekening hiervan laten zien. Er zal nog een  voorlichtingsavond over worden georganiseerd. Op die avond kan een ieder zijn of haar commentaar geven zodat het plan kan worden aangescherpt. Pas als de projectontwikkelaar het plan voldoende heeft uitgewerkt, zal het worden voorgelegd aan het College, waarna de gemeenteraad het laatste woord zal hebben. Tegen die tijd zitten we al ver in 2015.

TAQA
We proberen als College af en toe een werkbezoek te organiseren. We doen dat om met elkaar een goed beeld te krijgen van onze werkomgeving. Dat kan overal zijn, maar dit keer zijn we bij TAQA langs gegaan. Zoals bekend gebruikt TAQA de Bergense ondergrond om hier gas op te slaan. Dit gas wordt in de zomer ingekocht en vervolgens in de winter weer verkocht tegen een hogere prijs. Een simpel verdienmodel, maar de realisatie vraagt een nogal kapitaalsintensieve uitvoering. De fabriek wordt zeer modern vormgegeven. Veel veiligheidsvoorzieningen en vooral een zodanige uitvoering dat er weinig onderhoud nodig zal zijn.

Hier gaat de gaspijp de grond uit richting Bergen.

week16_taqa1 week16_taqa2 week16_taqa3

Op woensdag de gebruikelijke PORA-dag (Portefeuille-Overleg-Regio-Alkmaar) De wethouders met een vergelijkbare portefeuille (bijvoorbeeld Ruimtelijke Ordening) komen dan bij elkaar om regiozaken te bespreken. Het gaat dan met name over nieuwe wegen (zoals de wens om de A8 met de A9 te verbinden), locaties voor rangeerterreinen, en bedrijfsterreinen. Veel onderwerpen die de gemeente Bergen niet direct aangaan dus. De foto’s geven mijn uitzicht weer op mijn collega’s. Zo’n overleg is trouwens wel handig om even met collega-wethouders te sparren. Bijvoorbeeld over een idee om een nieuw duurzaam zwembad te laten ontwikkelen aan de westrand van Alkmaar.

week16_pora2 week16_pora

Vorige week heeft ons kabinet besloten om drie grote windmolenparken aan te laten leggen in de Noordzee. Een van deze parken zal direct achter het park van Egmond worden gebouwd. Deze molens zijn zo groot dat deze zeker vanaf het strand zicht baar zullen zijn. Dit lijkt mij een uiterst slechte ontwikkeling. Zeker ook omdat in een economisch onderzoek duidelijk is gemaakt dat de maatschappelijke kosten van deze windmolen 5 miljard hoger zijn dan de baten.  De molens zijn niet alleen ontsierend, maar ze maken ons ook armer. (zie hiertoe het journaal van zondagavond 5 oktober 20.00)

Bijgaande foto geeft een impressie van het nieuwe park

week16_windmolen1 week16_windmolen2

BRON:http://www.anwb.nl/vrije-tijd/dagje-uit/beleef-de-kust

Was getekend, Rob Zeeman, wethouder gemeente Bergen NH.

 

Vergelijkbare berichten