Sober en doelmatig bestuur van de gemeente.

Beetje “raar” begin van de week deze keer. Maar wat is “raar”, denk ik meteen. In ieder geval had ik maandagochtend een afspraak met een journalist van het Noord-Hollands Dagblad. Het interview was bedoeld om achtergrondinformatie te vergaren in relatie tot onze begroting. Niet zozeer om er een artikel van te maken. Dat artikel kwam er echter toch omdat de journalist het blijkbaar nieuws vond dat onze gemeente zoveel rente (3 miljoen per jaar) moet betalen.

Voor mij is dit al lang geen nieuws meer. Nou weet ik wel dat er vele gemeenten zijn met een vergelijkbare schuld, maar dat is natuurlijk geen reden om er niet iets  aan te willen doen. Het is jammer dat de afgelopen jaren dit bedrag is ontstaan. Er zijn immers ook veel gemeenten die het veel beter hebben gedaan. Hierbij een kaartje (helaas heb ik geen recenter kaartje kunnen vinden) uit 2011. De schuldquote geeft een beeld van de hoeveelheid schuld ten opzichte van onze begroting. Heb je meer schuld dan je totale begroting groot is, dan stelt de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) dat de gemeente over de schreef is gegaan. De blauwe gemeenten hebben geen schuld.

week15_financien week15_financien2

Meer info via de link:
http://www.vng.nl/files/vng/pagina_attachments/2013/vng-raadgever-gemeente-let-op-uw-schuld-januari-2014.pdf

Luisterend oor
Deze week werd ook gekenmerkt door gesprekken met mensen die ontevreden zijn over de gemeente. Ik probeer bij dit soort gesprekken goed te luisteren waar het verwijt ligt en of het terecht is. Een gemeente kan immers ook fouten maken. Soms is het verwijt terecht en soms ook niet. Het gebeurt dat de verwachting van iemand niet uitkomt en ze een NEE krijgen , terwijl ze een JA verwachten of andersom. Is het verwijt terecht dan kan er middels een klacht indienen nog eens gekeken worden.

Op donderdag stond de raadsvergadering van september gepland. Hoewel ik van mijzelf verwachtte dat ik er toch meer vertrouwd mee zou zijn , merk ik dat er toch iedere keer weer een blok op de maag ligt. En dat terwijl ik niet eens een zwaar agendapunt moest verdedigen…………..

Er stond een tweetal bijzondere punten op de agenda: Mooi Bergen 2.0 en een aankondiging van een onteigeningsprocedure in verband met de aanleg van een fietspad tussen Alkmaar en ’t Woud. (tussen Egmond aan den Hoef en Bergen).

Mooi Bergen 2.0
Met ‘Mooi Bergen 2.0’ wordt gedoeld op een nieuwe aanpak van de vernieuwing van het Bergense centrum, waarbij het plan in delen zal worden uitgevoerd en niet meer als een geheel, zoals in het vorige plan. De aandacht in de vergadering ging vooral naar de grootte van het gebouw (in rood). Het oppervlak is groter dan in het eerste plan en daar werd door de raad kritiek op geleverd. Toch zal het proces doorgaan (er was een meerderheid van de raad voor). Wel wordt nog eens goed gekeken hoe de inpassing van het gebouw in de omgeving kan worden verbeterd. Pas in januari 2015 zal de gemeenteraad een definitief JA of NEE zeggen tegen het plan.

week15_mooibergen2

Fietspad ’t Woud – Alkmaar
Fietspad ’t Woud – Alkmaar is al een tijdje in voorbereiding. De vorige gemeenteraad heeft in maart 2014 ingestemd met het bestemmingsplan. Omdat niet alle grond in bezit is van de gemeente moet een tweetal boeren worden onteigend. De gemeenteraad liet al snel blijken hiermee niet in te willen stemmen. Het middel ‘onteigening’ werd een te zwaar middel geacht. Omdat er toch al twijfel was of dit fietspad wel aangelegd zou moeten worden, werd daarna door KIES Lokaal een motie in stemming gebracht om af te zien van de aanleg van dit fietspad.

In meerderheid werd ingestemd met deze motie waardoor het college in feite de opdracht kreeg om de verdere voorbereidingen voor de aanleg te stoppen. Belangrijkste overwegingen van KIES Lokaal om dit fietspad niet te willen zijn: 1. Er zijn al genoeg fietspaden, waarvan het fietspad langs de Hoeverweg onlangs nog geheel is vernieuwd en 2. We willen ons de kosten niet meer veroorloven. Met andere woorden dit fietspad past niet bij een sober en doelmatig bestuur van de gemeente.

week15_fietspad

Wat mij persoonlijk wel stak is dat enkele fracties opmerkten dat een extra fietspad toch bijdraagt aan het toeristisch product en dat door de voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting het toch helemaal geen probleem zou moeten zijn om dit fietspad te betalen. Op zich is de stelling waar, MAAR we kunnen ons geen extra’s meer veroorloven. Tering naar de nering zetten , heet dat. Het is jammer dat deze kennis nog niet bij iedereen is doorgedrongen.

Daarom laat ik onderstaand overzichtje nog maar eens zien.

week15_gemeenten

Het overzicht laat zien dat de gemeente Bergen de op drie na duurste gemeente is om in te wonen in Nederland. Onder de dikke zwarte streep  heb ik ter vergelijking onze buurgemeenten weergegeven. Want, waarom zijn de woonlasten in Bergen zo hoog? Natuurlijk de gemeente Bergen vraagt behoorlijk OZB, maar dat verklaart het niet alleen. Bergen is ook prijzig in de rioolheffing. Dat kan kloppen want daar is en wordt flink in geïnvesteerd. Andere gemeenten zullen deze kosten mogelijk nog voor de kiezen krijgen. Hoe dan ook, de lasten mogen niet verder worden verzwaard voor onze inwoners. Genoeg is genoeg. Bron: https://www.eigenhuis.nl/downloads/ozb-landelijk-2014.pdf

Breedband in Bergen
Zaterdag even naar de Bieb in Bergen geweest. Daar kwam ik de heer John Hendriks tegen. Hij zat in het hoekje waar Bergen Breedband aan de man/vrouw  wordt gebracht. Indien  6000 huishoudens in onze gemeente aan hebben gegeven om voor glasvezel te kiezen dan zal dit ook echt worden aangelegd. Het was echter nog wat stillig in dit hoekje van de Bieb. Daarom bijgaande foto. Het internetadres is duidelijk in beeld, maar als je hieronder klikt, ben je er direct.

www.bergenbreedband.nl

week15_bergenbreedband

Was getekend, Rob Zeeman, wethouder gemeente Bergen NH

Vergelijkbare berichten