De Week van Rob Zeeman : NL Doet, PWN en Agnesplein

Supermarkt Agnesplein Egmond aan Zee

Juni vorig jaar schreef ik voor het eerst over het besluit van het College om te onderzoeken of op het Agnesplein in Egmond aan Zee een supermarkt gebouwd kon worden onder de voorwaarden van parkeren ondergronds, voldoende openbare (fiets)parkeerplaatsen, waarborging verkeersveiligheid, ingang supermarkt aan de Voorstraat, bevoorrading aan de achterkant, zicht op kerk en waarborging belangen van de bewoners aan het Agnesplein. http://kieslokaal.nu/?p=904

Dit plan kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Al in 2007 werd het plan voor een supermarkt genoemd in de detailhandelsvisie. Verschillende keren werd door vorige colleges over een mogelijke supermarkt gesproken, maar steeds kwam het niet tot principe besluitvorming. Het beeld dat een nieuwe supermarkt op termijn wenselijk zou zijn, bleef echter bestaan. De huidige supermarkt is naar verwachting op termijn te klein en uitbreiding op deze locatie is eigenlijk niet mogelijk. Een onderzoek naar de mogelijkheden op het Agnesplein werd daarom door het huidige college voorgesteld.

Afgelopen week werd het supermarktplan echter weggestemd door de gemeenteraad. De raad wenste in meerderheid zelfs geen nader feitenonderzoek naar de noodzaak en toegevoegde waarde voor Egmond. Er komt dus geen supermarkt op het Agnesplein.

2015W3601

Zo kan het dus ook gaan. Beslist niet alle plannen vinden doorgang. Al eerder heeft de gemeenteraad het fietspad tussen Egmond en Alkmaar wegbestemd. En nu dus deze mogelijke supermarkt.

Op zich had ik nog wel graag het onderzoek naar nut en noodzaak laten doen. Dan hadden we later dit jaar op basis van feiten een besluit kunnen nemen. Ik stond beslist ook open om een ander besluit te nemen als het onderzoek zou aantonen dat deze supermarkt geen toegevoegde waarde zou hebben voor de Egmonden.

Niet voor niets hadden we juist besloten om een extra onderzoek te laten doen.
Sinds het principebesluit van het College in juni is de Jumbo vergroot in Egmond aan Zee en had de AH in Egmond aan den Hoef aangegeven ook te willen uitbreiden. Maar bovenal werden mij vragen gesteld over deze nieuwe supermarkt waar ik (nog) geen duidelijk antwoord op had.

Ook richting de ontwikkelaar, die immers voor eigen risico en kosten al veel energie in het plan heeft gestopt, was het meer dan redelijk om nu van de gemeenteraad te horen of zij ook achter het supermarktplan zou kunnen staan. Dat was ook de belangrijkste reden om het procedurevoorstel nu aan de Raad voor te leggen. Op zich was dat eigenlijk niet nodig, want de Raad zou procedureel pas eind dit jaar in beeld komen bij de voorbereiding op de vaststelling van het bestemmingsplan. Door nu toch aan de gemeenteraad te vragen of zij kon instemmen met het plan van aanpak zou er ook gelegenheid zijn om een principe-uitspraak te doen over deze voorgestelde supermarkt. Dat werd dus een duidelijke uitspraak. Vrijwel alle fracties zijn simpelweg niet te porren voor het supermarktplan, zelfs een onderzoek werd niet nodig geacht.

De komende weken gaan we in overleg met de overige eigenaren in dit gebied. Ik wil immers op redelijk korte termijn met een ander plan komen waar wel draagvlak voor zal bestaan in de gemeenteraad, waar ook de huidige eigenaren achter kunnen staan en dat ook echt interessant is voor de inwoners van Egmond.

Werkbezoek aan PWN pompstation in Bergen-nh

2015W3602

We waren ergens eind vorig jaar al eens op bezoek geweest bij de PWN, echter toen hadden we niet voldoende tijd om het beheerplan van de PWN goed aan te horen en het terrein te bezoeken. Vorige week dus opnieuw een afspraak gemaakt. Het grootste deel van het duingebied in de gemeente Bergen wordt beheerd door de PWN. Het gebied behoort dus wel bij de gemeente, maar de gemeente heeft er feitelijk niets over te zeggen. Het is daarom belangrijk dat er goede onderlinge contacten zijn. Het pompstation ligt niet zo ver van Duinvermaak, maar je moet het wel weten, anders is het lastig vinden. Vanuit de lucht vallen vooral de grote ondergrondse reservoirs op. Het pompstation werkt vrijwel geheel automatisch. Natuurlijk werken er nog wel mensen, maar al heel lang niet meer zoveel als er vroeger werkten. Ook hier is veel geautomatiseerd. Bijzonder vond ik de bezinkbakken. Hele fijne wat ijzerachtige modder wordt hier opgevangen afkomstig uit het drinkwater. Ik stak mijn vinger in deze modder en de rest van de dag had ik als beloning een bruine vinger. Soort kleurstof leek het wel

2015W3603

2015W3604

Foto via Jan Mesu

 

NL-doet
Heel bijzonder om met het College de Mytylschool te bezoeken in het kader van NL-doet. We hebben de kinderen een beetje geholpen in het kader van de muziekweek die de school had georganiseerd. Natuurlijk ook de school zelf even bekeken. Over enkele jaren zal de school verplaatsen naar Heerhugowaard. Deze gemeente ligt simpelweg wat centraler omdat de kinderen uit heel Noord-Holland naar deze school komen. Sommige kinderen zijn wel anderhalf uur onderweg om op deze school te komen.

2015W3605

Foto via de facebookpagina van Odile Rasch.
Was getekend, Rob Zeeman, wethouder gemeente Bergen NH

Vergelijkbare berichten