KIES Lokaal ingediend amendement : Onderzoek naar nut en noodzaak opknappen Eeuwigelaan

KIES Lokaal wil eerst  met de inwoners en belangenverenigingen nut en noodzaak onderzoeken voor opknappen van de Eeuwigelaan!   KIES Lokaal blij met procesvoorstel voor opknappen Eeuwigelaan. Donderdagavond 28 januari is er tijdens de raadsvergadering besloten om het proces op te starten voor het opknappen van de Eeuwigelaan. De coalitiepartijen D66, CDA en PVDA willen…

De week van Rob Zeeman : Mooi Bergen 2.0, de Werf, Evaluatie KIES Lokaal en meer

De week van Rob Zeeman : Mooi Bergen 2.0, de Werf, Evaluatie KIES Lokaal en meer

Openluchttheater Momenteel wordt gewerkt aan het bestemmingsplan ‘Duingebied’. Dit bestemmingsplan is al eens besproken in de commissie Bestemmingsplannen. Afgesproken is dat dit bestemmingsplan in april opnieuw ter tafel komt. Dat doen we omdat op deze manier, de afspraken die we gemaakt hebben op 5 maart, in het kader van de Strandnota, meegenomen kunnen worden in…

De week van Rob Zeeman : Rustenburg, Merici, Mooi Bergen en een bezoek aan Camperduin

De week van Rob Zeeman : Rustenburg, Merici, Mooi Bergen en een bezoek aan Camperduin

Ondertekening nieuwe gemeenschappelijke regeling Concensus Bergen heeft samen met verschillende andere gemeenten de werkzaamheden uitbesteed rond de inning van diverse heffingen en belastingen. Het is specialistisch werk en veel gemeenten hebben daarom besloten deze taken niet meer zelf uit te voeren. Het bedrijf dat deze werkzaamheden uitvoert heet Cocensus en is gevestigd in Haarlem met…

De week van Rob Zeeman : Nieuwe Gemeentesecretaris, Mooi Bergen en Sinterklaasintocht

De week van Rob Zeeman : Nieuwe Gemeentesecretaris, Mooi Bergen en Sinterklaasintocht

Iedere gemeente heeft een gemeentesecretaris in dienst, ook wel directeur genoemd. Een gemeentesecretaris is de baas van de ambtelijke organisatie. Het is dus geen politieke functie. Een gemeentesecretaris zit wel aan tafel bij de collegebesprekingen. De functie vormt eigenlijk de verbindende schakel tussen de politiek en de ambtenaren. De huidige gemeentesecretaris(Wim Bierman) zal per december…