De Week van Rob Zeeman : NL Doet, PWN en Agnesplein

De Week van Rob Zeeman : NL Doet, PWN en Agnesplein

Supermarkt Agnesplein Egmond aan Zee Juni vorig jaar schreef ik voor het eerst over het besluit van het College om te onderzoeken of op het Agnesplein in Egmond aan Zee een supermarkt gebouwd kon worden onder de voorwaarden van parkeren ondergronds, voldoende openbare (fiets)parkeerplaatsen, waarborging verkeersveiligheid, ingang supermarkt aan de Voorstraat, bevoorrading aan de achterkant,…

De week van Rob Zeeman : Mooi Bergen 2.0, de Werf, Evaluatie KIES Lokaal en meer

De week van Rob Zeeman : Mooi Bergen 2.0, de Werf, Evaluatie KIES Lokaal en meer

Openluchttheater Momenteel wordt gewerkt aan het bestemmingsplan ‘Duingebied’. Dit bestemmingsplan is al eens besproken in de commissie Bestemmingsplannen. Afgesproken is dat dit bestemmingsplan in april opnieuw ter tafel komt. Dat doen we omdat op deze manier, de afspraken die we gemaakt hebben op 5 maart, in het kader van de Strandnota, meegenomen kunnen worden in…

De week van Rob Zeeman : Van Sociaal team, Wonen, BBC, Mediatraining tot de Provincie.

De week van Rob Zeeman : Van Sociaal team, Wonen, BBC, Mediatraining tot de Provincie.

+Sociaal Team Deze week bracht het college een bezoek aan het sociaal team in Schoorl. Chantal Dielen is de verantwoordelijk coördinator voor de gemeente en vertelde ons hoe het sociaal team in de praktijk functioneert. Bij dit team kunnen inwoners terecht wanneer er zorgvragen zijn rond werk, inkomen, relaties, kinderen, e.d. Ieder team bestaat uit…

De week van Rob Zeeman : Nieuw Zorgcomplex in Heiloo en Noord Holland Noord conferentie

De week van Rob Zeeman : Nieuw Zorgcomplex in Heiloo en Noord Holland Noord conferentie

Zorgcomplex in Heiloo Vorige week woensdag 11 februari brachten Peter van Huissteden en ik een bezoek aan huize Cranenbroek in Heiloo. Dit is een fonkelnieuw verzorgingscomplex waar vooral mensen met een zorgvraag wonen. Het is de verwachting dat de komende jaren meer van dit soort meer kleinschalige wooncomplexen gebouwd zullen worden. Dat komt omdat de…

De week van Rob Zeeman : Ecodorp, de Blinkerd en Bergen aan Zee

De week van Rob Zeeman : Ecodorp, de Blinkerd en Bergen aan Zee

Mijn 28e week Ecodorp In de kern Bergen wordt een Ecodorp gerealiseerd. Dat gebeurt op de locatie waar voorheen het mob-complex lag (nabij de Voert). Deze locatie kwam twee jaar geleden te koop omdat de Rijksoverheid veel van dit soort defensieterreinen wilde verkopen. Het hele terrein is gekocht voor €123.456,- Hoewel er meerdere ontwikkelaars er…

De week van Rob Zeeman : Rustenburg, Merici, Mooi Bergen en een bezoek aan Camperduin

De week van Rob Zeeman : Rustenburg, Merici, Mooi Bergen en een bezoek aan Camperduin

Ondertekening nieuwe gemeenschappelijke regeling Concensus Bergen heeft samen met verschillende andere gemeenten de werkzaamheden uitbesteed rond de inning van diverse heffingen en belastingen. Het is specialistisch werk en veel gemeenten hebben daarom besloten deze taken niet meer zelf uit te voeren. Het bedrijf dat deze werkzaamheden uitvoert heet Cocensus en is gevestigd in Haarlem met…